Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Наука як особлива форма пізнання реальності

Реферат Наука як особлива форма пізнання реальності


















РЕФЕРАТ ПО ФІЛОСОФІЇ

на тему:

НАУКА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТІ





Виконав: л-т Тімаков Д.С.







Твер 2006

В 

Введення


Дана робота присвячена одній з численних проблем філософії, а саме: науці як формі пізнання реальності. Тут будуть описані різні підходи до розуміння цієї проблеми в різні роки, а також властивості та функції науки так, як їх бачили люди на різних етапах розвитку суспільства.

Перша частина присвячена розгляду науки, як системи, що має свої властивості і функції. Далі будуть розглянуті питання специфіки та спільності пізнання як окремими групами людей, так і суспільством в цілому.

У третій частині буде дано опис наукової істини як суспільного явища. У четвертої частини наведені основні універсальні принципи та загальнонаукові методи пізнання та їх опис.

У заключній, п'ятої, частини буде коротко розглянута динаміка розвитку світоглядів протилежного характеру: погляд на науку як невід'ємну частину культури суспільства, що розвивається і погляд на цю проблему з боку противників рішення культурних питань науковими методами.

1. Системність феномена науки


Наука - специфічна форма діяльності (як в теоретичній, так і в практичній сферах), пов'язана з формуванням порівняно об'єктивного, системного та доведеного знання про духовну і матеріальну реальності.

Наука - одна з визначальних підсистем культури. На початок XXI ст. налічується більше 800 її визначень, бо кожен великий вчений (мислитель) дає власне трактування феномену науки.

Якщо уточнити це досить загальне визначення, то слід виділяти декілька напрямів наукової діяльності, його конкретизують. А саме:

-виявлення не зовнішні, а сутнісних характеристик реальності;

-формування логічно несуперечливої вЂ‹вЂ‹системи знань про об'єктивну картині світу;

-прогнозування стану реальних об'єктів і процесів на основі виявлених природних і соціальних законів;

-створення і розробка спеціальних засобів пізнавальної діяльності (математичні методи, дослідницьке обладнання і т. п.);

-поширення особливого виду професійної діяльності (вчені, інженери, і т. п.) у сфері суспільного розподілу праці;

-функціонування спеціальної системи організацій і установ, що займаються отриманням, зберіганням, поширенням і впровадженням отриманих знань (бібліотеки, інформаційні центри та ін.)

Терміни В«ScienceВ» (В«наукаВ») і В«scientistВ» (В«ученийВ») виникли у першій половині XIX в. в європейській університетській практиці. Ними позначалася діяльність у сфері математики фізики, хімії та інших природничих науках. Для діяльності у сфері соціальних наук пізніше став використовуватися термін В«social scienceВ»...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Нові реальності зовнішньої реальності Н.С. Хрущова
  • Реферат на тему: Дісфункційна сім'я, як форма культурної реальності
  • Реферат на тему: Метод наукового пізнання Ф. Бекона і його значення в розвитку науки
  • Реферат на тему: Юридична практика як основа, рушійна сила і критерій істинності знань про я ...
  • Реферат на тему: Питання філософії науки в роботі Г. Ріккерта "Науки про природу і наук ...