Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту цеху з виробництва нових виробів

Реферат Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту цеху з виробництва нових виробів

Курсова робота

З дисципліни В«Економіка підприємстваВ»

На тему

Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту цеху з виробництва нових виробів


Введення


Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці - вирішальній сфері людської діяльності. Необхідно здійснити крутий поворот до інтенсифікації виробництва, переорієнтувати кожне підприємство, організацію, фірму на повне і першочергове використання якісних чинників економічного зростання. Повинен бути забезпечений перехід до економіки вищої організації й ефективності з всебічно розвиненими продуктивними силами і виробничими відносинами, добре налагодженим господарським механізмом. В значній мірі необхідні умови для цього створює ринкова економіка. p align="justify"> При обгрунтуванні та аналізі всіх показників економічної ефективності враховуються фактори підвищення ефективності виробництва за основними напрямами розвитку та вдосконалення виробництва. Ці напрями охоплюють комплекси технічних, організаційних та соціально-економічних заходів, на основі яких досягається економія живої праці, витрат і ресурсів, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Найважливішими факторами підвищення ефективності виробництва тут виступають:

В§ прискорення науково-технічного прогресу, підвищення технічного рівня виробництва, виробленої і освоюваної продукції (підвищення її якості), інноваційна політика;

В§ структурна перебудова економіки, її орієнтація на виробництво товарів народного споживання, конверсія оборонних підприємств і галузей, вдосконалення відтворювальної структури капітальних вкладень (пріоритет реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств), прискорений розвиток наукомістких, високотехнологічних галузей;

В§ вдосконалення розвитку диверсифікації, спеціалізації і кооперування, комбінування і територіальної організації виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці на підприємствах і в об'єднаннях;

В§ роздержавлення і приватизація економіки, вдосконалення державного регулювання, господарського розрахунку та системи мотивації до праці;

В§ посилення соціально-психологічних факторів, активізація людського чинника на основі демократизації і децентралізації управління, підвищення відповідальності та творчої ініціативи працівників, всебічного розвитку особистості, посилення соціальної спрямованості у розвитку виробництва (підвищення загальноосвітнього і професійного рівня працівників, поліпшення умов праці і техніки безпеки, підвищення культу...


сторінка 1 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення науково-технічного рівня виробництва - важливий фактор зростання ...
  • Реферат на тему: Економічне значення та напрями підвищення ефективності виробництва
  • Реферат на тему: Підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва (на ...
  • Реферат на тему: Фактори підвищення економічної ефективності промислового виробництва
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності виробництва продукції вівчарства