Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік фінансових результатів і використання прибутку організації

Реферат Облік фінансових результатів і використання прибутку організації

Міністерство Освіти Російської Федерації

Південно-Уральський Професійний Інститут

В В 

Курсова робота

з дисципліни В«Бухгалтерсько - фінансовий облік В»

В 

Облік фінансових результатів і використання

прибутку організації
Виконала: Шастіна А.А. гр. ЕЗ-313

Перевірила: Брежнєва Ірина Вікторівна

р. Челябінськ 2007

Зміст

Введення

Глава 1 Облік фінансових результатів

1.1 Доходи організації: поняття, класифікація, облік

1.2 Витрати організації: поняття, класифікація, облік

1.3 Порядок формування фінансового результату

1.4 Облік нерозподіленого прибутку

Глава 2 Порядок формування фінансових результатів у ЗАТ

В«МеркурійВ»

2.1 Загальні відомості про організацію ЗАТ В«МеркурійВ»

2.2 Облікова політика ЗАТ В«МеркурійВ»

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Додаток А - Бухгалтерський баланс ЗАТ В«МеркурійВ»

Додаток Б - Організаційна структура ЗАТ В«МеркурійВ»

Додаток В - Облікова політика ЗАТ В«МеркурійВ»

Додаток Г - Посадова інструкція бухгалтера


В  Введення

Фінансовий результат діяльності підприємства виражається в зміні величини його власного капіталу за звітний період. Здатність підприємства забезпечити неухильне зростання власного капіталу може бути оцінена системою показників фінансових результатів. Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі № 2 річної та квартальної бухгалтерської звітності.

Показники фінансових результатів (прибутку) характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства в усіх напрямках його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, фінансової та інвестиційної. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з усіма учасниками комерційної справи.

Однак різних користувачів бухгалтерської звітності цікавлять певні показники фінансових результатів. p> Метою курсової роботи є вивчення порядку формування фінансових результатів у ЗАТ В«МеркурійВ».

У результаті поставленої мети визначається наступний ряд завдань:

1) розкрити поняття і склад доходів і витрат;

2) розкрити порядок формування фінансового результату;

3) дати характеристику підприємства ЗАТ В«МеркурійВ»;

4) вивчити облік фінансових результатів у ЗАТ В«МеркурійВ». <В  Глава 1 Облік фінансових результатів В  1.1 Доходи організації: поняття, класифікація, облік

Поняття і види доходів визначені становищем за бухгалтерського обліку В«Доходи організаціїВ» ПБУ 9/99, затвердженим наказом Міністерства фінансів РФ від 06.05.1999г. № 32н. p> Дохід - це збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (Або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу даної організації, за винятком внесків засновників (власників майна).

Доходами не визнаються такі види надходжень:

- суми ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів;

- в порядку попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

- в заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставодержателю;

- в погашення кредиту, позики, наданого позичальнику.

Залежно від характеру, умови отримання і напрямів діяльності організації доходи поділяються:

- доходи від звичайних видів діяльності;

- інші доходи.

Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг.

Організація поряд з випуском продукції і продажем товарів може виконувати роботи та надавати послуги іншим організаціям. p> Робота - це діяльність, результати якої мають матеріальне вираження і можуть бути передані іншій організації на підставі здачі-приймання робіт (монтажні роботи, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи).

Послуга - це діяльність, результати якої не мають матеріального висловлювання і споживаються в процесі її здійснення (послуги поштового та телефонного зв'язку).

Таким чином, доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу, яка визнається за наявності наступних умов:

- організація має право на отримання цієї виручки згідно конкретним договором купівлі-продажу чи іншому обгрунтуванню;

- сума виручки може бути визначена;

- мається впевненість у тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення коштів або економічних ...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів організації. Структура і порядок формування ф ...
  • Реферат на тему: Облік формування фінансових результатів та інших видів діяльності
  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів діяльності організації
  • Реферат на тему: Облік фінансових результатів і розподілу прибутку організації
  • Реферат на тему: Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) і формування фінансових ...