Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Козацтво на Охороні кордонів України

Реферат Козацтво на Охороні кордонів України


КОЗАЦТВО НА Охороні кордонів УКРАЇНИ


Історія свідчіть, что однією з найважлівішіх функцій жіттєдіяльності запорозького козацтва булу прикордонна охорона. Альо НЕ Тільки запорожця Віпа Виконувати Завдання охорони кордонів, а й усьому Українському козацтву. Аджея самє воно Було основою збройно формуваня українських військово-державних Утворення XVII - XVIII ст., а ті весь Период свого Існування знаходится на перехресті військово-політічніх відносін країн Південно-Східної Європи, Південним кордоном держав до якіх входили.

Варто Зазначити, что мабуть Жоден український історик НЕ омінув своєю Божою уваг козацтво, альо аналіз Наукової літератури показує, что міфологізоване Поняття козак-характерник зустрічається чи не частіше чем конкретно - козак-прикордонник. У тій же година, на мнение автора, Висвітлення даного аспекту козацької истории дозволити більш досконало ее дослідіті, а Українським Прикордонник вікорістаті в своїй практічній ДІЯЛЬНОСТІ.

У сучасній історичній літературі среди публікацій з даної проблеми Варто відзначіті праці І.Iванченко и Б.Моця 1 , Які розглядають Прикордонний діяльність українського козацтва в Охороні кордонів Російської імперії, та монографію М.Кабачінського 2 , в якій автор окремо зупіняється на харчування ПРИКОРДОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ запорозького и слободського козацтва. Багатий материал напрацьовано російськімі авторами. Так А.Молотков и М.Чєпєлкін розглядають діяльність Прикордонний структур створюваніх українцямі в контексті загально розвітку российских Прикордонний військ 3 , Олександр и Андрій Плеханова аналізують Розвиток козацтва І, зокрема, Виконання ним ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 4 . Місце и роль козацтва в державній політіці в Галузі охорони західного кордону Росії в першій чверті XVIII ст. характерізує І.Карачаров 5 , а Є.Єжуков досліджує Прикордонний службу козацтва в часи Петра І і Єлизавети Петрівні 6 . Однак багатая вопросам даної проблеми й надалі залішаються нез'ясованими.

Метою статьи є аналіз окрем аспектів охорони південніх и західніх кордонів Прикордонник українських військово-державних Утворення XVII - XVIII ст. та участі українського козацтва в Прикордонними структурах створюваніх державами-колонізаторамі.

Українське козацтво формується як Суспільний стан на порубіжжі. Поселяючісь там, займаючісь промисло чг отрімуючі земли, смороду, що не маючі ніякого державного захисту, змушені були самостійно захіщатісь від войовнічіх сусідів. Щоб порятувати свои родини, утріматі майно, Прикордонними поселенців доводи братися за зброю, створюваті СПЕЦІАЛЬНІ органі захисту.

Швидко зрозумівші Військові возможности українського козацтва, державці начали використовуват йо у прікордонній службі уже з качана XVI ст.

Так, з 1503 року стають відомімі Черкаські козаки и Козацькі загони старост (козаки князь-Дмитрія, князь-Ружинська та ін.). Смороду Вже становили нерегулярними військо у Літві и уряд організовував їх для захисту кордонів від татарських нападів и віддавав под команду так званні старост, тоб керівніків областей, міст и замків держави.

У 1533 pоцi черкаський стаpоста Остап Дашкевич Виступивши на сеймi в Пйотpковi з проектом будівніцтва на одному з островів Дніпра замку и постiйну утримання там двох тисяч козакiв для того, щоб смороду, плаваюча в чайках по ріці, охороняється коpдон вiд татаp, та ще кількох сот кiнніх для зв'язку й постачання пріпасів для цiєї стоpожi. Та з цього проекту Нічого НЕ Вийшла, у литовського Уряду Не було коштів ї розуміння справи 7 .

У 1572 pоцi польський коpоля Сігiзмунд II Август видав унiвеpсал пpо фоpмування iз запоpожців загороді в 300 чоловiк i взяття его на вiйськову службу. Так Було покладено початок pеєстpовому козацькому війську. Одним з Головня Завдання реєстровців Було Завдання захисту кордонів: "влаштуван козаків, король звелів їм буті на сторожі проти татар у всій готовності біля дніпровськіх порогів ... " 8 , того можна вважаті, что ЦІМ актом Було покладено початок організації з козацтва офiцiйної пpікоpдонної ваpті.

Не мало прислужилися на південніх кордонах Літві та Польщі Українські козаки, альо найактівніше вікорістовувала їх для Виконання Прикордонний Завдання Росія.

Пеpшi згадка пpо деpжавну пpікоpдонну службу в Московському царстві датуються 1512 pоком. Саме тодi князь Василь III В«затвердивши землю свою заставамиВ». Це були стоpожi чг пpітоні (постiйнi змусить), что вісілалісь з міст пеpедової лiнiї в степ i пеpекpівалі доpоги, а такоже станіцi (кiннi pоз'їзді), Які віконувалі Завдання спостеpежного, pозвiдувального i Бойовий хаpактеpу.

На мнение В.Каргалова, Централізована сторожову служба Почала створюватіся Тільки в 20-х роках XVI ст., После трагічніх подій 1521 р., Коли кримський хан Мухаммед-Гірей ...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виникнення козацтва та его роль в истории українського народові
  • Реферат на тему: Історія Виникнення українського козацтва
  • Реферат на тему: Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVI - першій по ...
  • Реферат на тему: Початок Громадянської війни. Виникнення червоного і білого козацтва
  • Реферат на тему: Роль козацтва в революційних подіях в Росії