Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розмовна мова як особлива мовна підсистема

Реферат Розмовна мова як особлива мовна підсистема

План


Введення

Глава 1. Розмовна мова як особлива мовна підсистема

1.1 Місце розмовної мови в системі мови

1.2 Характерні особливості розмовної мови, які проявляються на різних мовних рівнях

Глава 2. Синтаксичні особливості російського розмовної мови

2.1 Еліпс. Нереалізація прямий/зворотній валентності. Стаціонарні та нестаціонарні структури

2.2 Називний відмінок, інфінітив і порядок слів як засобу синтаксичного зв'язку в розмовній мові

2.3 Особливості діалогічного мовлення

Висновки

Глава 3. Синтаксичні особливості англійської розмовної мови

3.1 Основні тенденції англійської розмовної мови

3.2 Еліптичні конструкції в англійській розмовній мові

3.3 Форми вираження синтаксичних зв'язків між репліками діалогового єдності

3.4 Моделі вираження експресивності в розмовній мові

Висновки

Висновок

Бібліографічний список

Введення


Проблема вивчення синтаксису розмовної мови належить до числа найбільш актуальних проблем сучасної лінгвістики. Лінгвістика усного мовлення як область мовознавства отримала пильну увагу вчених лише в 60-70-х рр.. ХХ ст., Оскільки раніше усна мова не вважалася самостійним лінгвістичним об'єктом, а лише протиставлялася письмової мови як ненормована форма мови. p align="justify"> Об'єктом даного дослідження є англійська і російська розмовна мова як специфічний тип усного мовлення.

Предметом дослідження є особливості синтаксису англійської та російської розмовної мови.

Актуальність обраної теми полягає в необхідності проведення чіткої межі між нормами літературної мови, докладно описаними у численних граматиках і тенденціями розмовної мови, які найчастіше суперечать встановленими правилами. Для досягнення комунікативної адекватності того чи іншого повідомлення в рамках розмовного дискурсу, а також для адекватного сприйняття інформації, знання норм кодифікованого мови недостатньо. Облік подібностей і відмінностей в тенденціях розмовного стилю тієї чи іншої пари мов є однією з ключових умов досягнення високого ступеня еквівалентності при перекладі.

У даній роботі була зроблена спроба систематизувати найбільш яскраві характерні риси синтаксису розмовної російської та англійської мови.

Мета курсової роботи полягає в наступному:

Виявити основні синтаксичні особливості англійської та російської розмовної мови.

Завдання дослі...


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Умови функціонування книжкової та розмовної мови, їх особливості
  • Реферат на тему: Культура російської розмовної мови
  • Реферат на тему: Деякі принципи словникового опису російської розмовної мови (Постановка зав ...
  • Реферат на тему: Основи розмовної мови
  • Реферат на тему: Вимовні варіанти в живої розмовної мови