Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Дослідження словникового складу сучасної англійської мови

Реферат Дослідження словникового складу сучасної англійської мови

ВСТУП


У сучасному мовознавстві необхідність системного вивчення лексики практично ні в кого не викликає сумнівів. І у вітчизняній, і в зарубіжній семасиологии з'являється безліч теоретичних концепцій при вивченні системних відносин в лексиці. (4, с.11)

У рамках заявленої теми, ми розглянемо особливості неологізмів в сучасній англійській мові, тобто лексику, новизна якої відчувається носіями мови. Ми постараємося класифікувати несталі слова, визначимо їх походження, способи утворення. Також ми торкнемося ролі неологізмів у сучасному суспільстві і передумов їх появи. p align="justify"> Актуальність роботи обумовлена ​​стрімким збільшенням числа новоутворень - це один з найдинамічніших процесів сучасної англійської мови.

Ми живемо в постійно мінливому світі. У світі, де з'являються, зникають, а потім знову актуалізуються будь - які реалії. Зрозуміло, ці реалії, в кінцевому рахунку, отримують своє лексичне найменування. Останнє десятиліття було особливо багате на неологізми, в силу екстралінгвістичних чинників. Комп'ютерна революція, повсюдна доступність мережі інтернет, а також підвищення рівня мобільності людей сприяли зростанню, досліджуваного нами пласта лексики. p align="justify"> Мета даної роботи - дослідження неологізмів у сучасній англійській мові, виявлення найбільш продуктивних словотворчих схем і областей номінації.

У відповідності з метою, ми висуваємо наступні завдання даної роботи:

В· Проаналізувати наукову літературу на задану тему.

В· Вибрати найбільш ємне визначення для терміну В«неологізмВ», серед наявних дефініцій.

В· Знайти найбільш повну класифікацію новоутворень і детально її вивчити.

В· Здійснити вибірку неологізмів за 2011 рік.

В· Провести кількісний аналіз новоутворень в сучасній англійській мові.

В· Виявити основні тенденції в способах утворення неологізмів, знайти найбільш продуктивні області номінацій.

При виконанні даної роботи, ми користувалися такими методами:

В· Метод суцільної вибірки матеріалу

В· Кількісний метод

В· Описовий метод

В· Метод узагальнення

Робота включає в себе вступ; теоретичну частину, в якій ми розглянули основні способи утворення неологізмів в сучасній англійській мові, проаналізували визначення поняття В«неологізмВ», розглянули види неологізмів та їх сл...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Способи и засоби творення неологізмів на Позначення зрозуміти, что відображ ...
  • Реферат на тему: Особливості неологізмів в сучасній англійській мові та переклад їх на росій ...
  • Реферат на тему: Словотворчі моделі неологізмів в сучасній англійській мові
  • Реферат на тему: Неологізми як загальна тенденція до збагачення мови. Способи утворення нео ...
  • Реферат на тему: Особливості утворення комп'ютерних ігор в сучасній англійській мові