Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Способи и засоби творення неологізмів на Позначення зрозуміти, что відображають культ краси та молодості в сучасній англійській мові

Реферат Способи и засоби творення неологізмів на Позначення зрозуміти, что відображають культ краси та молодості в сучасній англійській мові

Зміст


Вступ

Розділ 1. Особливості збагачення лексічного уровня англійської мови. Неологізмі

. 1 Типологія неологізмів. Віді класіфікації неологізмів

. 2 засобом творення морфологічніх неологізмів

. 2.1 Афіксальні неологізмі

. 2.2 Словоскладання (складні слова)

. 2.3 скороченню

. 2.4 КОНВЕРСІЯ

Висновки До розділу 1

Розділ 2. екстралінгвальні фактори як Чинник збагачення мови неологізмамі

. 1 Неологізмі як засіб відображення культу краси та молодості в сучасній англійській мові

Висновки До розділу 2

Висновки

Список використаних джерел


Вступ


Проблема дослідження неологічніх Утворення прівертає Рамус багатьох лінгвістів. Серед них Андрусяк І.В., Арутюнов Н.Д., Берчфільд Р., Гармаш О.Л., Єнікеєва С.М., Жлуктенко В.І., Заботкіна В.І., зацной Ю.А., Ковтун До.В., Кубрякова Є.С., Мєшков С.М., Омельченко Л.Ф., Пімахіна Т.А., Черкаська Є.В., Янков А.В. та Інші.

Про єктом дослідження є процеси розвитку Словниковий складу англійської мови.

Предметом дослідження є Способи и засоби творення неологізмів на Позначення зрозуміти, что відображають культ краси та молодості в сучасній англійській мові, зважаючі на екстралінгвальні фактори.

Метою дослідження є визначення неологізмів, котрі віступають як засоби реализации культу краси та молодості в сучасній англійській мові.

Поставленій меті відповідають Такі Завдання:

візначіті основні джерела поповнення Словниковий складу сучасної англійської мови;

сістематізуваті основні види класіфікації неологізмів;

дослідіті Вплив екстралінгвальних факторів на Виникнення та Поширення неологізмів в англійській мові;

на Словниковий матеріалі візначіті неологізмі, Які є Засоба відображення культу краси та молодості в англійській мові.

Методи дослідження: опрацювання лінгвістичного матеріалу (наукових праць, статей, Словників).

Практичне значення дослідження Полягає у віявленні лексічніх новоутворень, Які відображаються культ краси та молодості в англійській мові.


Розділ 1. Особливості збагачення лексічного уровня англійської мови. Неологізмі


Лексічній склад мови - категорія й достатньо дінамічна. ВІН Постійно оновлюється за рахунок того, что одні лексічні одиниці застарівають та Виходять з ужітку (архаїзмі, історізмі), а їх заміщують лексічні новоутворення (неологізмі). Особливості розвитку лексічного складу англійської мови досліджувалі Вчені-Лінгвісти: Жлуктенко В.І., Заботкіна Н.В., зацной Ю.А., Секірін В.П. та ін.

Поповнення Словниковий складу англійської мови є наслідком двох Головня процесів: процесів зростання (processes of growth), Завдяк Яким в мову входять Нові слова та процесів змін (processes of change), Завдяк Яким існуючі одиниці набуваються змін значення. [11]. Інакше Кажучи збагачення лексічного уровня відбувається двома шляхами: кількіснім та якісним Поповнення. У свою черго кількісне поповнення відбувається путем внутренних та ЗОВНІШНІХ процесів. Під внутрішнім процесом розуміють поповнення Словниковий складу за рахунок его власного потенціалу. Це продуктивно способ поповнення - словотвір. Зовнішнім процесом поповнення назівають запозичення. Під якісним Поповнення розуміють зміну семантічної структури слова. До таких змін належати:

генералізація (Розширення значення);

Спеціалізація (звуження значення);

метафора та метонімія (перенесення значення);

деградація та елевація (погіршення та покращення значення).

Як Вже Було зазначилися, одним з основних джерел збагачення англійської мови є лексічні запозичення з других мов. Запозичення є результатом взаємодії різніх народів на економічному, політічному, науковому та культурному рівнях. Переважно більшістю запозичення є слова на Позначення НОВИХ зрозуміти, предметів або явіщ (неологізмі). Запозічені слова такоже могут буту вторинно найменування відоміх предметів або явіщ. Це відбувається, коли запозичення Використовують для Дещо Іншої характеристики предмета, если воно є загальнопрійнятім інтернаціональнім терміном або если іншомовне слово вводящая у мову насільніцькім путем (например во время ВІЙСЬКОВОЇ окупації). Багатозначні слова, зазвічай, запозічують в якомусь одному їх значенні,...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості неологізмів в сучасній англійській мові та переклад їх на росій ...
  • Реферат на тему: Конверсія як способ збагачення Словниковий складу мови
  • Реферат на тему: Словотворчі моделі неологізмів в сучасній англійській мові
  • Реферат на тему: Неологізми як загальна тенденція до збагачення мови. Способи утворення нео ...
  • Реферат на тему: Слова-злитки в сучасній англійській мові