Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості утворення комп'ютерних ігор в сучасній англійській мові

Реферат Особливості утворення комп'ютерних ігор в сучасній англійській мові

Введення


Наприкінці ХХ століття комп'ютер та Інтернет-технології зайняли міцне місце в житті практично кожної людини. Розвиток комп'ютерної науки вплинуло на багато процесів в мові і насамперед торкнулося його лексики, що призвело до створення спеціальної термінологічної системи. Так комп'ютерні терміни, раніше відомі тільки вузькому колу фахівців стали актуальні для широкого кола осіб - користувачів комп'ютерів. Крім комп'ютерної термінологічної системи, існує багатий специфічний груповий мова - званий сленгом користувачів комп'ютерів та професійних комп'ютерних фахівців.

Актуальність даної курсової роботи полягає в дослідженні комп'ютерного сленгу, який почав свій розвиток у ХХ столітті і до теперішнього часу продовжує динамічно розвиватися, вбираючи в себе одиниці інших лінгвістичних систем, зокрема англійської.

Теоретичну основу дослідження становлять праці таких дослідників у даній області, як П.В. Ліхалітова, В.В. Виноградова, В.В. Лопатіна, О.Є. Матюшенка, В.А. Хомякова, та інших.

Метою курсової роботи є вивчення основних способів утворення лексики комп'ютерних ігор в сучасній англійській мові.

Предметом дослідження даної курсової роботи є дослідження особливостей утворення назв комп'ютерних ігор в сучасній англійській мові.

Об'єктом дослідження є одиниці, що відносяться до назв комп'ютерних ігор.

Для вирішення поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:

. Дати визначення поняттю «сленг»;

2. Охарактеризувати способи утворення комп'ютерних ігор;

Структурно курсова робота складається з вступу, висновків, двох розділів та списку літератури. У віданні обгрунтовується актуальність теми, ставляться завдання. У першому розділі розглядаються теоретичні основи дослідження, у другій практичні. У висновку підводиться загальний підсумок дослідження.1. Вплив англійської мови на формування комп'ютерного сленгу в російській мові


. 1 Поняття комп'ютерного сленгу


Питання формування сленгу і його походження хвилювали і хвилюють досі як вітчизняних, так і зарубіжних вчених в лінгвістиці, у зв'язку з чим з'явилося безліч різних визначень поняттю «сленг», які часто суперечать один одному. Зокрема спір стосується чи включати до сленг лише одні виразні, іронічні слова, що є синонімами літературних еквівалентів, або ж ще й нестандартну лексику. У зв'язку з цим, за словами американського лінгвіста Чарльза Фріза, стає вкрай важко провести розмежувальну лінію між тим, що є сленгом, а що ні.

Термін «сленг» - на англ. slang перекладається як:

) Жаргон, переважно в англо-мовних країнах;

2) Варіант розмовної мови, який не збігається з нормою літературної мови набір особливих слів або нових значень вже існуючих слів, вживаних в різних людських об'єднаннях.

Найбільш популярним у вітчизняній лінгвістиці визначенням сленгу, є визначення, дане російським лінгвістом В.А. Хомякова: «Сленг - це відносно стійкий для певного періоду, широковживаних, стилістично маркований (знижений) лексичний пласт, компонент експресивного просторіччя, що входить в літературну мову, вельми неоднорідний за своїми витоками, ступеня наближення до літературного стандарту, що володіє пейоративних експресією».

Інтернет сленг ділиться на декілька напрямів:

) Абревіатури та скорочення;

2) Іншомовні слова (частіше англійські), переінакшені в російськомовне написання або звучання;

) «Деформований» (спотворений) російську мову.

Основним джерел для російських користувачів залишається англійська інтернет сленг. Запозичені в інтернеті слова поступово стають повсякденними словами, а також все частіше використовуються в ЗМІ. Активне проникнення англійських слів в сучасну російську мову є характерним мовним відображенням відбуваються у світовому співтоваристві процесів глобалізації, розширення і поглиблення міжнародних зв'язків, міждержавного і міжмовної взаємодії, інтернаціоналізації науки.

Існує кілька видів комп'ютерного сленгу:

трансформація терміна, як правило, великого за обсягом або важко вимовного: комп'ютер - комп, вінчестер - гвинт, материнська плата - материнка, мати і т.д. Проте частіше комп'ютерний сленг у російській мові - це запозичені з англійської мови.

Англійська інтернет сленг (Internet Language, netspeak, або chatspeak) не тільки побачив світ набагато раніше сленгу російськомовних користувачів всесвітньої павутин...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування і функціонування комп'ютерного сленгу в словниковому складі ...
  • Реферат на тему: Вплив рольових комп'ютерних ігор на формування психологічної залежності ...
  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження ринку комп'ютерних маніпуляторів в Російській ...
  • Реферат на тему: Комп'ютерний сленг
  • Реферат на тему: Розвиток творчого мислення учнів на заняттях комп'ютерного практикуму в ...