Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Моделювання елементів обчислювальної системи

Реферат Моделювання елементів обчислювальної системи

Міністерство загальної та професійної освіти РФ

Ульяновський Державний Технічний Університет

Кафедра Обчислювальна Техніка

Дисципліна Моделювання

Моделювання елементів НД
Виконали:

Новачків К.В.

Сидоров А.С.

Керівник:

Куцоконь Н.С.

Ульяновськ 2002

Зміст


Моделювання

Моделі обчислювальних процесів і оцінка трудомісткості алгоритму

Марковська модель обчислювальних процесів

Оцінка трудомісткості алгоритмів методами теорії марковських ланцюгів

Мережевий метод оцінки трудомісткості алгоритмів

Оцінка середньої трудомісткості алгоритмів

Модель мультиплексного каналу

Моделі селекторних каналів

Стохастична мережева модель

Експонентні стохастичні мережі

Параметри стохастичних мереж

Кількість систем і каналів

Матриця ймовірностей передач

Інтенсивності потоків і коефіцієнти передач

Моделювання елементів автоматики

Моделювання


Модель - це фізична або абстрактна система, адекватно представляє собою об'єкт дослідження.

Фізичні моделі утворюються із сукупності матеріальних об'єктів. Для їх побудови використовуються різні властивості, причому природа застосовуваних в моделі матеріальних елементів не обов'язково та ж, що і в досліджуваному об'єкті. Прикладом фізичної моделі є макет. p align="justify"> Абстрактна модель - це опис об'єкта дослідження на деякій мові. Абстрактність моделі виявляється в тому, що її компонентами є поняття, а не фізичні елементи, (наприклад: словесні описи, креслення, схеми, графіки, таблиці, програми, алгоритми, математичні описи). p align="justify"> Необхідна умова для переходу від дослідження об'єкта до дослідження моделі та подальшого перенесення його результатів на об'єкт дослідження - вимога адекватності моделі та об'єкта. Адекватність передбачає відтворення моделлю з необхідною повнотою всіх властивостей об'єкта, істотних для цілей даного дослідження. p align="justify"> Поняття адекватності - вельми широке і грунтується на строгих в математичному відношенні поняттях ізоморфізму і гомоморфізму.

Дві системи, в даному випадку об'єкт дослідження та його модель, називаються ізоморфними, якщо між ними існує таке взаємно однозначна відповідність, що відповідні об'єкти різних систем мають відповідні властивості і знаходяться у відповідних відносинах один з одним. У загальному випад...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Застосування систем комп'ютерного моделювання для дослідження математич ...
  • Реферат на тему: Створення моделі і моделювання елементів дискретного пристрою
  • Реферат на тему: Дослідження математичної моделі технічного об'єкта на персональному ком ...
  • Реферат на тему: Дослідження моделі реєстратора коливальних процесів із застосуванням СКМ
  • Реферат на тему: Дослідження CAM-систем. Розробка імітаційної моделі