Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Застосування систем комп'ютерного моделювання для дослідження математичної моделі RLC-ланцюга

Реферат Застосування систем комп'ютерного моделювання для дослідження математичної моделі RLC-ланцюга

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УСТАНОВА ОСВІТИ

ГОМЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ П.О. СУХОГО

Енергетичний факультет

Кафедра «Інформатика»

Курсова робота

з дисципліни «Інформатика»

на тему: «Застосування систем комп'ютерного моделювання для дослідження математичної моделі RLC-ланцюга»
Виконавець: студент гр. ЕС - 21

Касаткін А. А.

Керівник: викладач

Богданова Н. С.Гомель 2013

Зміст


Введення

1. Характеристика чисельних методів апроксимації та інтерполяції та їх реалізації в Mathcad і Matlab

1.1 Апроксимація даних в MathCAD

1.2 Інтерполяція даних в MathCAD

1.3 Реалізація інтерполяції та апроксимації даних в MathCAD і Matlab

2. Алгоритмічний аналіз завдання

2.1 Повна постановка задачі

2.2 Опис математичної моделі

2.3 Аналіз вихідних і результуючих даних

2.4 Графічна схема алгоритму та її опис

3. Опис реалізації завдання в MathCAD

3.1 Опис реалізації базової моделі

3.2 Опис досліджень

3.3 Висновки за результатами досліджень

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Введення


Комп'ютерне моделювання, як вид технології, в даний час є одним з найважливіших факторів прискорення науково-технічного прогресу. Сьогодні практично неможливо виробляти проектування і розрахунки вручну. Системи комп'ютерного моделювання дозволяють вирішувати багато питань і завдання, пов'язані з різними галузями, такими як інформатика, фізика, математика, механіка, астрофізика та інші. У нашому випадку, за допомогою систем комп'ютерного моделювання, таких як MathCAD і Matlab, досліджуємо математичну модель RLC-ланцюга.

Основна мета роботи:

Аналіз електричних процесів в ланцюгах другого порядку з зовнішнім впливом із застосуванням СКМ.

Завдання курсової роботи:

З іспользваніем системи Mathcad розрахувати значення функцій струму в ланцюзі і напруги на конденсаторі в заданій електричній схемі під впливом заданих значень струму, напруги і ЕРС. Дослідити вплив варьируемой індуктивності на мінімальне значення напруги на конденсаторі. З використанням системи Matlab, для функції напруги, обчислити час, при якому напруга перетинає порогове значення рівне 1 В.

1. Характеристика чисельних методів апроксимації та інтерполяції та їх реалізації в Mathcad і Matlab


1.1 Апроксимація даних в MathCAD


В інженерній практиці часто необхідно отримати аналітичну функціональну залежність за результатами експерименту, заданих табличній функцією. Цей процес називається наближенням або аппроксимацией.

Апроксимація - це заміна вихідної ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Моделювання статичних та динамічних властивостей двигуна постійного струму ...
  • Реферат на тему: Розрахунок апроксимацій експериментальних даних методом найменших квадратів ...
  • Реферат на тему: Застосування системи Mathcad для дослідження чисельних методів
  • Реферат на тему: Застосування системи Mathcad для дослідження лінійних електричних ланцюгів ...
  • Реферат на тему: Застосування системи MathCAD для дослідження реакції електричного кола на з ...