Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розвиток сільського господарства і села України та Росії

Реферат Розвиток сільського господарства і села України та Росії

Введення


Тема контрольної роботи "Розвиток сільського господарства та села України і Росії" з дисципліни "АПК України".

У сільському господарстві України та Росії після 20 років аграрних трансформацій успішно формується реальний і ефективний власник на землі в секторі великотоварного виробництва за рахунок великого капіталу (переважно неаграрних походження). Пошуки інвестицій і реального власника завершилися появою "сільського господаря", який встановив нове аграрне корпоративне пристрій з превалюванням агрохолдингів. Агрохолдинги в ролі інвесторів сільськогосподарського виробництва діють виключно як бізнес-структури, основна мета яких полягає у примноженні власного капіталу за рахунок переведення сільськогосподарського виробництва на індустріальну основу. При цьому ігнорується загальновідома істина, що сільськогосподарське виробництво, на відміну від індустрії, пов'язане з живою природою і людиною; господарську діяльність на селі не можна розглядати поза загальної системи його соціальних зв'язків і екологічних обмежень. Сільське господарство - це сфера не лише виробництва, а й життя. Економічна поведінка господарюючих суб'єктів на селі формується не стільки ринком, скільки сукупністю соціальних відносин і норм, які є складовими інституційного середовища сільського розвитку. Взаємодія цього середовища з економічними інтересами обумовлює характер і спрямованість господарських рішень. Отже, вивчення сучасних тенденцій у розвитку аграрного виробництва Росії та України буде одностороннім без їх розгляду в тісному зв'язку з тенденціями і динамікою змін в інших сферах економічного та соціального життя села. p align="justify"> Мета роботи - застосування інституційного підходу для дослідження аграрного розвитку Росії і України в контексті загальноєвропейських принципів ведення сільського господарства та розвитку сільських територій, визначення виходячи з цього науково обгрунтованих напрямків гармонізації подальших аграрних перетворень наших країн відповідно до потреб та інтересами сільських громад.

Вивчення інституційних засад розвитку сільської економіки і аграрного сектора є новим напрямом як у російській, так і в українській економічній науці. Серед вітчизняних авторів, в роботах яких досліджуються різні аспекти функціонування та розвитку інститутів трансформованого аграрного сектора, слід зазначити Є. Власенко, Ю. Лопатинського, І. Москаленко, Є. Мороз, Т. Осташко, В. Унгурян, А. Фролова, А. Шпикуляк та інших.

У російській науковій думці використанню інституційних підходів у вивченні детермінантів економічної поведінки на селі та результатів аграрних трансформацій в тісному зв'язку з соціальною сутністю людини приділяється набагато більше уваги. Цій проблематиці присвячені праці відомих російських вчених А. Барлибаева, О. Белокрилова, І. Буздалова, В. Вольчік, Р. Гайсина, А. Ємельянова, Д. Лукман...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування системи державного планування розвитку сільського господарства У ...
  • Реферат на тему: Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України
  • Реферат на тему: Особливості розвитку сільського господарства в Росії
  • Реферат на тему: Роль кредитної кооперації у вірішенні ФІНАНСОВИХ проблем аграрного сектора ...
  • Реферат на тему: Характерні особливості розвитку сільського господарства Японії після Другої ...