Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розрахунок швидкості різання при Багатолезові обробці

Реферат Розрахунок швидкості різання при Багатолезові обробці

Міністерство освіти і науки РФ

ФВБ ОУ ВПО Волгоградський Державний Технічний Університет

Кафедра В«Автоматизація виробничих процесівВ»семестрова робота

з дисципліни В«Управління системами та процесами в машинобудуванніВ»

Тема: В«Розрахунок швидкості різання при Багатолезові обробціВ»
Виконав: ст. гр. ТОА-425 Лисіков М.С.

Перевірив: Сергєєв А.С.Волгоград 2012

Зміст


Введення

Завдання

1. Розрахунок швидкості різання за різними джерелами

2. Аналіз причин розбіжності розрахункових значень швидкості різання, переваги та недоліки існуючих методик

. Альтернативний метод розрахунку режимів різання

3.1 Передумови використання альтернативного методу розрахунку

3.2 Фізичні основи використання величини термоЕРС пробного проходу як методу оцінки властивостей контактируемих пар

3.3 Розрахунок швидкості різання альтернативним методом

4. Розробка блок-схеми алгоритму автоматизованого вибору швидкості різання для верстатів з ЧПУ

Висновок

Список літератури


Введення

багатолезовий різання автоматизований

На основі досягнень електроніки, обчислювальної техніки і приладобудування були розроблені принципово нові системи програмного управління - системи ЧПУ, широко використовуються в промисловості. Удосконалення даних систем дозволяє домогтися високої автоматизації процесу різання. p align="justify"> Але процес різання за своєю природою нестабільний, а тому необхідно розробляти методи щодо підвищення його надійності - тобто, стабільності самого технологічного процесу. Під стабільністю розуміється випуск певної кількості якісної продукції за заданий проміжок часу. p align="justify"> Період стійкості інструмента - один з основних факторів, що впливають на стабільність процесу різання. Залежно від нього визначають значення режимів різання. В даний час існує безліч методик розрахунку цих значень, проте, розбіжності значень, отриманих при різних методах, може доходити до 200%. p align="justify"> У цьому і полягає основна проблема - методики не забезпечують оптимальних режимів, тим самим ускладнюють автоматизацію процесу різання.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розробка нових методик, що враховують не тільки механічні, а й теплофізичні властивості матеріалу.

Таким напрямом є розробка концепції оперативної оцінки поєднання фізико-механічних і теплофізичних властивостей кожної контактної пари, автоматизований вибір режимів різання з урахуванням цих властив...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Пошук оптимальних значень подачі і швидкості різання фрезерного верстата
  • Реферат на тему: Різання матеріалів: вибір режиму різання
  • Реферат на тему: Вибір і розрахунок режимів різання
  • Реферат на тему: Розрахунок режимів різання при точінні повним методом
  • Реферат на тему: Розробка керуючої програми для деталі &Диск покривний& і розрахунок режимів ...