Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Внутрішня мова як механізм мислення

Реферат Внутрішня мова як механізм мислення

ГАОУ ВПО

"Дагестанського державного ІНСТИТУТ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРИ УРЯДІ РЕСПУБЛІКИ ДАГЕСТАН "

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Реферат

на тему: "Внутрішня мова як механізм мислення"
Виконав:

студент 2 к., 2 гр.

Хідірнабіев Е.Е.

р. Махачкала - 2012 р.

Зміст


Введення

Внутрішня мова як особливий вид мовленнєвої діяльності Особливості формування внутрішнього мовлення в онтогенезі Кодові переходи у внутрішній мові

Висновок

Список літератури


Введення


Протягом всієї історії психологічних досліджень мислення й мови проблема зв'язку між ними привертала до себе підвищену увагу. Пропоновані її рішення були самими різними - від повного поділу мови і мислення та розгляду їх як абсолютно незалежних один від одного функцій і настільки ж однозначної і безумовного їх з'єднання, аж до абсолютного ототожнення. p align="justify"> Багато сучасні вчені дотримуються компромісною погляду, вважаючи, що, хоча мислення і мова нерозривно пов'язані, вони являють собою як за генезисом, так і з функціонування відносно незалежні реальності. Головне питання, яке зараз обговорюють у зв'язку з даною проблемою - це питання характері реального зв'язку між мисленням і мовою, про їх генетичних коренях і перетвореннях, які вони зазнають в процесі свого роздільного і спільного розвитку, питання про внутрішній мові. p align="justify"> Значний внесок у вирішення цієї проблеми вніс Л. С. Виготський. Слово, писав він, так само відноситься до мови, як і до мислення. Воно являє собою живу клітинку, що містить у самому простому вигляді основні властивості, властиві мовному мисленню н цілому. Слово - це не ярлик, наклеєний як індивідуального назви на окремий предмет. Воно завжди характеризує предмет або явище, що позначається їм узагальнено і, отже, виступає як акт мислення. br/>

1. Внутрішня мова як особливий вид мовної діяльності


Внутрішня мова-це внутрішній беззвучний мовленнєвий процес. Вона недоступна сприйняттю інших людей і, отже, не може бути засобом спілкування. Внутрішня мова - словесна оболонка мислення. p align="justify"> Проблема внутрішньої мови поки ще недостатньо досліджена в психолінгвістиці, причому як теоретично, так і експериментально. Тим часом без правильного розуміння психологічної природи внутрішнього мовлення "не може бути ніякої можливості з'ясувати стосунки думки до слова в їх дійсної складності" (Л.С. Виготський [2]). p align="justify"> Ще великий давньогрецький філософ Платон визначав мислення як словесно виражену мовчазну промову, ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Феномен людського Спілкування, мислення та мова
  • Реферат на тему: Мова як відображення національного мислення
  • Реферат на тему: Внутрішня мова
  • Реферат на тему: Проблема «мови» і мислення тварин у філософських доктринах початку Нового ч ...
  • Реферат на тему: Проблема «мови» і мислення тварин у філософських доктринах початку нового ч ...