Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Квантово-механічна теорія Будови Речовини

Реферат Квантово-механічна теорія Будови Речовини


Тема


КВАНТОВО-механічна ТЕОРІЯ Будовий РечовиниВступ


Квантово-механічна теорія вінікла на початку ХХ ст., коли Було ВСТАНОВЛЕНО, что атом подільній, и за Елементарні Частинку Було Прийнято електрон и ядро. Поза вважається, что межею поділу Речовини є Елементарні Частки: Електрон, протон, нейрони и Другие.

Атомами назіваються найбільш Прості електронейтральні системи, Які складаються з елементарних частинок. Завдяк сучасним Досліджень Відкрито прежде 200 різніх Елементарна частинок. Атом хімічного елементами є носієм его хімічніх властівостей. ВІН Складається з ядра, Яке Включає протонних и нейтрони, и електронів, что розподіляються вокруг ядра. Атомі бувають стійкімі и радіоактівнімі, Які з годиною перетворюються в Другие Атоми в результаті змін, что проходять у ядрі. Число електронів в атомі дорівнює заряду ядра. При відаленні з атома одного або декількох електронів утворюється позитивно зарядженості Іон, а при прієднанні до атома Електрон утворюється негативно зарядженості Іон. Хімічний елемент - це сукупність атомів з одинаковим зарядом ядра. Порядковий номер елемент в Періодічніій Системі дорівнює заряду ядра атома елементами.

В  Розміри та масі атомів

Число Авогадро N A показує число молекул в 1 моль будь-якої індівідуальної Речовини и НЕ поклади від природи Речовини и ее агрегатного стану. N A = 6,02296 В· 10 23 молекул в 1 моль Речовини:


N A == 6,02296 В· 10 23 часток


Если два атоми, что утворюють молекулу, одінакові (Наприклад, Н 2 , Сl), то половину міжатомної віддалі, на якій смороду знаходяться в молекулі, пріймають за Радіус атома. Для набліженої ОЦІНКИ радіуса атома можна скористати Пітом вагою простих Речовини. Нехай, Наприклад, нужно візначіті Радіус атома міді. Металева мідь має Густиня рівну 8,9 г/см 3 , атомна маса міді рівна 63,5 г/моль. Тоді можна візначіті число атомів міді в 1 см 3 :


N Cu = В· 6,022 В· 10 23 = 0,85 В· 10 23


об'єм, что пріпадає на один атом міді, Рівний Обернений значень цієї величин:


= ≈ 10 -23


Пріймаючі, что цею об'єм відповідає Кулі радіусом r, знаходимо:


pr 3 = 10 - 23 ;

r 3 == 0,239 В· 10 23 ; 1,3 В· 10 -8 см


У дійсності Радіус атома міді визначеня точними методами (рентгеноструктурний аналіз) Рівний 1,28 В· 10 -8 см. Це свідчіть про ті, что Розміри атомів мают порядок ~ 10 -8 см (1Г…). У теперішній час в атомній фізіці корістуються нанометром (1 нм = 10 -9 м = 10Г…).

Если атом, взаємодіючі з іншімі атомами, втрачає або прієднує Електрон, то йо Радіус відповідно может зменшуватісь або зростаті.

Для розрахунку середньої масі атомів або молекул в грам звітність, масу 1 моля атомів даного елемента, або молярна масу Речовини поділіті на число Авогадро. Наприклад, для визначення масі молекули азоту (N 2 ) маємо: маса молекули (атома) гелію (Не): маса атома хлору (Сl):

молярна масу газоподібної Речовини можна візначіті за відносною Густиня газу (D) - безрозмірна величина, яка показує, у Скільки разів Густина газу більша або Менша Густиня стандартного газу при тихий же умів и в тому ж об'ємі. Молярна маса газу рівна его густіні по відношенню до Іншого газу помножені на молярна масу іншого (стандартного) газу. Наприклад:


М = В· = В· 2,016


молярна масу газоподібної Речовини можна візначіті віходячі з молярного об'єму газу (22,414 л/моль), знаючи масу и об'єм газу при н.у:


М =

Если відома молекулярна маса простих газоподібніх Речовини (Н 2 , Cl 2 , O 2 , N 2 ), то ВРАХОВУЮЧИ двохатомній склад їх молекул можна безпосередно візначіті Атомними масу хімічніх ЕЛЕМЕНТІВ:


А r = M r .


Атомними масу ЕЛЕМЕНТІВ можна візначіті кількома методами:

1. За правилом П. Дюлонга и А. Пилс (1819 р.). Добуток Атомної масі на пітому теплоємність простих Речовини у твердому стані пріблізно Рівний 26 Дж/моль В· К.

2. Метод Каніцаро (1865 р.). Спочатку по густіні пару (газу) візначалі молекулярні масі Можливо більшої кількості газоподібніх або льотки Сполука даного елемента. Потім за результатами їх аналізу візначають, Скільки одиниць масі пріпадає на частку цього елемента в молекулярній масі кожної Із взятих Сполука. Найменша з одержаних чисел прийомів за атомну масу. Наприклад: візьмемо Чотири газоподібні Речовини з вмістом карбону:


СН 4 , З 2 Н 6 , З ...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток періодичного закону. Залежність властивості елементів від ядра йо ...
  • Реферат на тему: Розробка детерминистической моделі структури атома і атомного ядра
  • Реферат на тему: Електричної Властивості молекул. Поведінка Речовини в зовнішньому ЕЛЕКТРИЧ ...
  • Реферат на тему: Отруйні та отруйні речовини. Хімічні зброю і проблеми його знищення. Псих ...
  • Реферат на тему: Вивчення хімічніх зв'язків и Будови Речовини