Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Подання про логіку мислення і пізнання філософів XIX - початку 20 ст.

Реферат Подання про логіку мислення і пізнання філософів XIX - початку 20 ст.

Зміст


Завдання

1. Розкрийте зміст базових термінів/понять - "фігура силогізму", "Модус силогізму", "Епіхейрема", "аналогія"

2. Заповніть таблицю, відшукавши родової ознака, видову відмінність, атрибутивний або випадковий ознака

3. Дайте стислу характеристику уявлень про логіку мислення і пізнання філософів 19 - Качану +20 ст. на прикладі поглядів таких філософів як Дж. Буль, Г. Фреге, Б. Рассел, А. Уайтхед і ін

4. Дати відповідь на тестове завдання

Література


Завдання

1. Розкрийте зміст базових термінів/понять - "Фігура силогізму", "модус силогізму", "Епіхейрема", "Аналогія". p> 2. Заповніть таблицю, відшукавши родової ознака, видову відмінність, атрибутивний або випадковий ознака в таких поняттях:


№ п/п

Поняття

Їх родової ознака

Їх видову відмінність

Їх атрибутивний або випадковий ознака

1

Аналогія
2

Гіпотеза
3

Закон
4

Закон логіки
5

Доказ
6

Спростування
7

Силогізм
8

Дедукція
9

Індукція
10

Парадокс
11

Софізм
12

Тавтологія
13

Евристика

3. Дайте стислу характеристику уявлень про логіку мислення і пізнання філософів 19 - качану 20 ст. на прикладі поглядів таких філософів як Дж. Буль, Г. Фреге, Б. Рассел, А. Уайтхед і ін

4. Дати відповідь на тестове завдання:

Ставлення, яке існує між двома поняттями, обсяг яких тільки частково входить один в одного:

а) відношення протилежності (контрастності);

б) відношення підпорядкування;

в) відношення перехрещення;

г) відношення підпорядкування.


1. Розкрийте зміст базових термінів/понять - "Фігура силогізму", "модус силогізму", "Епіхейрема", "Аналогія"

У посилках простого категоричного силогізму середній термін може займати місце суб'єкта або місце предиката. Залежно від цього розрізняють чотири різновиди силогізму, які називаються фігурами (рис.1).


В 

Рис.1


У першій фігурі середній термін займає місце суб'єкта в більшій і місце предиката у меншому посилці.

У другій фігурі - місце предиката і більшою, і меншою посилках.

У третій фігурі - місце суб'єкта на обох посилках.

У четвертій фігурі - місце предиката в більшій і місце суб'єкта в меншому посилці.

Ці фігури вичерпують всі можливі комбінації термінів.

Отже, фігури силогізму - це його різновиди, що різняться положенням середнього терміна в посилках.

Модусами силогізму називаються різновиди силогізму, що відрізняються один від одного якісною і кількісною характеристикою входять в них посилок і висновку.

Епіхейрема називається ...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття категоричного силогізму
  • Реферат на тему: Поняття предиката. Безліч істинності предиката. Класифікація предикатів
  • Реферат на тему: Місце Центрального Банку в економіці країни, його завдання та функції
  • Реферат на тему: Місце понять Хаос і Космос в ліриці Тютчева
  • Реферат на тему: Зміст і місце бюджетування в системі планування організації