Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Сочинения » Місце понять Хаос і Космос в ліриці Тютчева

Реферат Місце понять Хаос і Космос в ліриці Тютчева

Місце понять Хаос і Космос в ліриці Тютчева

В 

Зміст

Введення

Глава 1. Витоки уявлень Тютчева про Хаос і Космос

Глава 2. Амбівалентність міфологеми Хаос - Космос в поезії Ф.І. Тютчева

Висновок

Бібліографія

Введення


Філософська поезія Федора Івановича Тютчева (1803 - 1873) - явище виняткове і рівних собі в нашій поезії має. Основною ідеєю творчості Тютчева є протиставлення хаосу і космосу. Бінарна опозиція Хаос - Космос в поезії Тютчева має безліч смислових граней; це протиставлення не є застиглою системою, навпаки, складне світогляд Ф.І. Тютчева відбивалося в суперечливості і складності їх взаємодії.

В системі Хаос - Космос в інтерпретації поета знайшли відображення глибинні архетипи і міфологеми, відбилися різночасові пласти різних культурних епох.

Спроби осмислити місце понять хаосу і космосу в ліриці Тютчева робилися Г. В. Флорівським, [1] С. Л. Франком, [2] Н. А. Бердяєвим, [3] Д. С. Дарскій, [4] В. С. Соловйовим. [5] Однак цей аналіз носив або філософський, або чисто літературний характер, не залучав широке коло міфологічних і культурологічних паралелей і вівся поза теорії міфопоетики. У радянський період творчість І. Тютчева взагалі з точки зору міфопоетики не розглядалась, а релігійним і міфологічних образів приділялося менше уваги, ніж вони того заслуговують, хоча відсоток їх у тютчевської ліриці вельми високий. Крім того, світогляд І. Тютчева характеризувалося виключно як пантеїстичні, хоча сучасні дослідники, зокрема, А. І. Селезньов, [6] переконливо показують широкий пласт християнського духу в поезії Тютчева. p> Серед сучасних дослідників також слід сказати про спробу Е. Свеніцьким [7] розглянути відображення поняття В«хаосВ» у російській літературі від Ф. І. Тютчева до символістів початку ХХ ст. Перевагою роботи є комплексний підхід, однак символістам приділено куди більше значення, ніж Ф. І. Тютчеву; стаття в цілому є скоріше не вирішенням питання, а заявкою про проблеми вивчення понятті В«хаосВ» в російській поезії.

Що ж до проведення паралелей з міфологічними пластами інших культур, то дослідники, як радянські, так і сучасні, як правило, зупиняються на констатації відображення грецьких міфів у поезії Тютчева: згадці імен Геби, Аполлона, Діоніса, Зевса і т. п. Однак вивчення відображення інших міфокультурних пластів в поезії Тютчева, особливо в контексті вивчення міфологем хаосу і космосу, вивчено недостатньо глибоко.

Ця проблема мало досліджена в вітчизняній літературі, що обгрунтовує наше звернення до даної теми і доводить її актуальність .

Враховуючи вищесказане, наше дослідження претендує на певну наукову новизну . Автор роботи спробував внести історико-системний підхід у вивчення особливостей формування в тютчевської поезії міфологем В«хаосВ» і В«космосВ», провести паралелі між розумінням опозиції В«хаос - космосВ» Ф. І. Тютчева і широким пластом світової культури - від шумерського, грецького, китайського, біблійного міфологічного подання до російських космистов, чий світогляд багато в чому зросло на уявленнях про хаос і космос Ф. І. Тютчева.

Мета даної роботи: дослідити сенс міфологем В«ХаосВ» і В«космосВ» в поезії Ф. І. Тютчева. p> Завдання: 1) дати визначення термінам міфопоетика, міфологема, архетип, 2) вивчити коріння уявлень Ф. І. Тютчева про хаос і космос, 3) проаналізувати взаємозв'язок культурних традицій і сенс розглянутих міфологем у поезії Ф. І. Тютчева. p> Предметом дослідження послужили твори Ф. І. Тютчева. p> Об'єкт дослідження - міфологема В«хаос - космос В».

Структура роботи наступна: робота включає вступ, основну частину, що складається з двох розділів, висновок, бібліографію. Науково-довідковий апарат оформлений посторінково.

Практична цінність : матеріал може бути використаний викладачами в школах з поглибленим вивченням літератури.

Методи , використовувані при дослідженні: історичний, описовий, порівняльний, структурний.

Основним джерелом у нашому дослідженні послужив однотомник повного зібрання Тютчева [8] - За словами Афанасія Фета, В«Ось ця книжка невелика,// ​​Томів премногих тяжчай В». p> Для вичленування культурних пластів у творах Тютчева, які зачіпають проблеми хаосу і космосу, ми ознайомилися з історією виникнення цих міфологем у світовій культурі, використавши такі роботи з порівняльної міфології, як В«Історія релігійВ» Токарєва, В«Міфи Стародавнього Китаю В»Юаня Ке,В« Міфи Давньої Греції В»А. Куна, збірникВ« Орфей: Язичницькі таїнства, містерії і сходження В»та ін

Крім того, було потрібно вивчити літературу, що вводить в науковий ужиток поняття міфологеми, архетипу і міфопоетики.

В ряду звичних видів аналізу ліричного тексту: проблемно-тематичног...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Протиставлення земного і небесного в ліриці Тютчева
  • Реферат на тему: Поетичний образ весни в ліриці Ф. Тютчева і А. Фета (порівняльний аналіз)
  • Реферат на тему: Традиції Тютчева в ліриці Зінаїди Гіппіус
  • Реферат на тему: Філософська лірика Тютчева
  • Реферат на тему: Новаторство пейзажної лірики Ф.І. Тютчева