Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Видалення зон підвищеного солевмісту від колекторів теплоносія шляхом перерозподілу живильної води

Реферат Видалення зон підвищеного солевмісту від колекторів теплоносія шляхом перерозподілу живильної води

Реферат


Пояснювальна записка містить 138 аркушів, 24 рисунка, 42 таблиці, використано 30 джерела.

Генератор пара, турбіна, система регенеративного підігріву: конденсатор, підігрівачі низького тиску, підігрівачі високого тиску.

Об'єктом проектування є модернізація парогенератора ПГВ - 1000М Балаковської АЕС.

Головною метою модернізації було видалення зон підвищеного солевмісту від колекторів теплоносія шляхом перерозподілу живильної води по довжині парогенератора і освіти в «холодному» торці ПГВ так званого «сольового відсіку», з якого організована безперервна продувка котельної води з найбільшою концентрацією розчинених домішок.

Суть модернізації полягала в реконструкції шести поперечних патрубків роздачі живильної води.

Проведені розрахунки дозволяють вважати, що після проведеної реконструкції досягнуто збільшення кратності циркуляції і поліпшення умов роботи теплообмінного пучка, зниження металоємності ПГ і трудовитрат на його виготовлення, спрощення умов ревізії і ремонту верхньої порожнини ПГ.


The abstract

explanatory note contains 138 sheets, 24 drawings, 42 tables, 30 sources are used.generator, the turbine, system of regenerative heating: the condenser, heaters of low pressure, high pressure heaters.

Object of designing is modernisation of steam and gas generator ПГВ - 1000М of the Balakovo atomic power station.

Modernisation overall objective was removal of zones raised containing salt from collectors of the heat-carrier by feedwater redistribution on length of a steam and gas generator and formation «cold» end face ПГВ so-called «a salt compartment» from which the continuous purge котлової waters with the greatest concentration of the dissolved impurity is organised.

The modernisation essence consisted in reconstruction of six cross-section branch pipes of distribution of a feedwater. carried out calculations allow to consider that after the spent reconstruction the increase in frequency rate of circulation and improvement of working conditions heat-transmitting a bunch, decrease in metal consumption ПГ and expenditures of labour on its manufacturing, simplification of conditions of audit and repair of top cavity ПГ is reached.


ЗМІСТ


Введення

1. Основні характеристики району споруди АЕС

. Попереднє техніко-економічне обгрунтування модернізації ПГ енергоблоку АЕС

. Тепло-технологічні розрахунки, що підтверджують працездатність, надійність і ефективність експлуатації енергоблоку АЕС

3.1 Вибір основного обладнання

3.2 Розрахунок теплової схеми станції на номінальному режимі

.3 Вибір допоміжного обладнання

. Основні компонувальні рішення обладнання 2-го контуру

5. Спецпитання. Розрахунок процесів циркуляції в парогенераторі модернізованого типу

.1 Аналіз надійності роботи парогенераторів ПГВ - 1000М

5.2 Розрахунок циркуляції води

5.3 Розрахунок витрати води, необхідного для конденсації пари в опускним каналі

.4 Розрахунок природної циркуляції з урахуванням конденсац...


сторінка 1 з 49 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок принципової теплової схеми і техніко-економічних показників робо ...
  • Реферат на тему: Розрахунок принципової теплової схеми турбіни К-1000-60, оцінка техніко-еко ...
  • Реферат на тему: Розрахунок елементів циркуляції і інерційних характеристик судна
  • Реферат на тему: Економічне обгрунтування установки теплообмінника для підігріву води
  • Реферат на тему: Технологічні розрахунки ділянок станції технічного обслуговування автомобіл ...