Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Порівняльний аналіз англійських і російських прислів'їв, що виражають ставлення людини до праці

Реферат Порівняльний аналіз англійських і російських прислів'їв, що виражають ставлення людини до праці


Порівняльний аналіз англійських і російських прислів'їв, що виражають ставлення людини до праціЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ НАРОДУ І СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ У прислів'ях

.1 Поняття прислів'я у науковій літературі, її відмінність від інших жанрів усної народної творчості

1.2 Прислів'я та приказки в аспекті їх вивчення

.3 Вираз відносини людини до праці в російській та англійській лінгвокультурах

ГЛАВА 2. ОСОБЛИВОСТІ РОСІЯН І англійське прислів'я на семантичному І граматичному рівні

.1 Аналіз російських прислів'їв і приказок, що виражають ставлення людини до праці

.2 Аналіз англійських прислів'їв і приказок, що виражають ставлення людини до праці

.3 Порівняльний аналіз російських і англійських прислів'їв і приказок, що виражають ставлення людини до праці

ВИСНОВОК

Список використаних джерелВСТУП


Давно помічено, що мудрість і дух народу проявляються в його прислів'ях і приказках, а знання прислів'їв і приказок того чи іншого народу сприяє не тільки кращому знанню мови, а й кращому розумінню образу думок та характеру народу. У прислів'ях і приказках висвітлено багатий історичний досвід народу, його менталітет, уявлення, пов'язані з трудовою діяльністю, побутом і культурою людей.

Мовне народна свідомість є втіленням народного світорозуміння в мовній формі, в мовних стереотипах. Це з одного боку, а з іншого, в прислів'ях і приказках різних народів є багато інтернаціональних тем і мотивів. Це цілком виправдано, оскільки народи різних країн мають, як правило, схожі моральні ідеали й устремління, що, в свою чергу, може сприяти їх кращому взаєморозумінню і зближенню. Тому, вивчаючи англійські прислів'я та приказки, порівнюючи їх з російськими, ми отримуємо можливість суттєво розширити знання англійської мови, ознайомитися з деякими звичаями і фактами історії Англії, а також збагатити рідну мову, навчитися розуміти народну мудрість, долучитися до загальнолюдських моральних цінностей. Прислів'я, як російського, так і англосаксонського етносів служать і універсальними, і унікальними орієнтирами людської діяльності. У них знайшло відображення втілення концепту «праця» як соціальної цінності. Таким чином, виділення з широкого ряду концептів саме цього відповідає запитам як російської, так і західної цивілізації.

Отже, тема нашої кваліфікаційної роботи: «Порівняльний аналіз англійських і російських прислів'їв виражають ставлення людини до праці».

Актуальність роботи зумовлена ??тим, що в сучасному суспільстві йде швидкий розвиток міжкультурної комунікації. Дане дослідження дозволить ближче познайомитися з культурою і менталітетом народу.

Об'єктом нашого дослідження є англійські та російські прислів'я виражають ставлення людини до праці.

Предмет дослідження - концепт «праці» в англійських і російських прислів'ях, що відображають ставлення людини до праці. <...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив російських прислів'їв і приказок на поведінку людини
  • Реферат на тему: Фразеологізми, що виражають ставлення людини до праці в англійській мові
  • Реферат на тему: Лінгвокультурологічний аспект цінностей англійців і їх прояв в англійських ...
  • Реферат на тему: Узагальнено-особисті пропозиції в російських прислів'ях і приказках
  • Реферат на тему: Прислів'я та приказки російського народу як особливий засіб виразності