Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Використання середовища Cadence Virtuoso для проектування інтегральних мікросхем

Реферат Використання середовища Cadence Virtuoso для проектування інтегральних мікросхем

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Кафедра мікроелектронікі
КУРСОВА РОБОТА

з курсом Моделювання технологій напівпровідніковіх пріладів та інтегральніх мікросхем

на тему Використання середовища Cadence Virtuoso для проектування інтегральніх мікросхемСтудента Шевцова А.В.

Керівник доц. к.т.н. Татарчук Д.Д.

м.Київ - 2013 рік


Зміст


Анотація

Список умовних скорочень

Вступ

. Використання САПР в проектуванні інтегральних мікросхем

.1 Сучасне становище в індустрії EDA

. Алгоритм створення ІМС в середовищі Cadence Virtuoso

. Ієрархічний підхід до проектування ІМС

. Моделювання роботи і параметри отриманих пристроїв

4.1 Virtuoso Analog Design Environment-інтерфейс і можливості

4.2 Результати моделювання

. Досягнення межі класичних підходів з використанням ОДУ. Шляхи вирішення кризи

Висновки

Список літератури


Анотація


У роботі окреслено сучасні тенденції в галузі проектування інтегральних мікросхем і напівпровідникових приладів. Зроблено акцент на ієрархічному підході до проектування. Саме він дозволяє створювати надвеликі ІМС.


Список умовних скорочень


МДП (MOSFET) транзистори типу метал-діелектрик-пп

БПТ (BJT) біполярні транзистори

КМДП (CMOS) комплементарні МДП

ІМС (ІС) інтегральна мікросхемалогіческій елемент І-НЕТтехнологія локального окислення кремнію

САПР система автоматизованого проектірованіяСАПР в електроніці


Вступ


Прийнята на сьогоднішній день модель розвитку промисловості припускає широку роботизацію, створення гнучких автоматизованих виробництв і відводить особливе місце мікроелектроніці як засобу і матеріальній базі реалізації цільових програм у галузі автоматизації та робототехніки, обчислювальної техніки, механізації та автоматизації ручних операцій у всіх галузях промисловості.

Особлива роль відводиться мікроелектроніці в розвитку обчислювальних засобів. Але складність сучасних ІМС вимагає нових підходів проектування

Системи автоматизованого проектування (САПР) вже давно є невід'ємною частиною сучасного виробництва. Утворившись у вигляді засобів вирішення проектних завдань, що мають чітко виражений розрахунковий характер, системи автоматизованого проектування пройшли кілька стадій свого розвитку і зросли до рівня технологій, що охоплюють більше, ніж просто проектування. Проте сучасний ринок прое...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектування безкорпусних мікросхем на гнучких поліамідних носіях
  • Реферат на тему: Проектування цифрових пристроїв з використанням цифрових мікросхем малої і ...
  • Реферат на тему: Порівняльний дослідження технологічних можливостей двох сучасних промислови ...
  • Реферат на тему: Технологія виготовлення плат напівпровідникових інтегральних мікросхем
  • Реферат на тему: Створення інформаційної системи "Poker Helper" з використанням су ...