Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Картина світу і картина соціальної реальності: соціально-конструктивістський підхід

Реферат Картина світу і картина соціальної реальності: соціально-конструктивістський підхід

Є.В. Армер

Представлений соціально-конструктивістський підхід до визначення картини світу і картини соціальної реальності. Проаналізовано метафізичне підстава бачення світу і соціальної реальності в якості картини, а також виявлено співвідношення таких понять, як «картина світу», «наукова картина світу», «світогляд», «картина соціальної реальності». Стверджується положення про те, що «картина світу» і «картина соціальної реальності» - це ідеальні конструкти пізнає суб'єкта, необхідні йому для визначення свого місця в динаміці сучасного світу. Ключові слова: картина світу; світогляд; наукова картина світу; картина соціальної реальності. «Картина світу» стала об'єктом дослідження вчених і філософів починаючи з 70-х рр.. XX в., І це поняття активно використовується в сучасних наукових і соціально-філософських дослідженнях. Огляд літератури показав, що на сьогоднішній день поняття «картина світу» є більш розробленим, ніж поняття «картина соціальної реальності». У філософському словнику дано таке визначення картини світу: «Цілісний образ світу, що має історично обумовлений характер; формується в суспільстві в рамках вихідних світоглядних установок »[1]. Але, як справедливо зазначено в тому ж словнику, «найчастіше під картиною світу мають на увазі наукову картину світу». Ототожнення картини світу і наукової картини світу сьогодні домінує в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. У рамках такого підходу під картиною світу звичайно розуміють систему знань, що представляє собою «синтез результатів дослідження конкретних наук зі знаннями світоглядного характеру» [2. С. 122]. Проте вивчення картини світу тільки в світлі розвитку наукових знань, на наш погляд, не сприяє всебічному і повному її аналізу. Ситуація ускладнюється ще й тим, що «картина світу» - це складний концепт, пов'язаний з рядом суміжних понять, наприклад таких, як «образ світу», «модель світу», «картина фізичної реальності», «світогляд», «релігійна картина світу »і т.д. Сьогодні спостерігаються розмаїття визначень даних понять, а також синонімізація деяких з них. Більш того, даний ряд понять поповнюється новими завдяки спробам спеціальних наук розробити власні картини світу. Так, з'являється «мовна картина світу» в лінгвістиці, «етнічна картина світу» в культурології і т.д.

Що стосується картини соціальної реальності, то тут простежується схожа ситуація. Дана категорія або використовується в неотрефлексірованной вигляді, або до неї вдаються як до метафори, щоб охарактеризувати системний погляд на суспільство, або вона розглядається як частина загальнонаукової картини світу. У рамках останнього підходу слід виділити розробки В.С. Стьопіна, який розуміє під картиною соціальної реальності «особливу форму теоретичного знання, що виступає як окремий аспект загальнонаукової картини світу. Вона систематизує знання, отримані в різних соціально-гуманітарних науках, забезпечує їх включення в потік культурної трансляції, є дослідницькою програмою, визначальною постановку тих чи інших наукових проблем і вибір засобів їх вирішення »[3. С. 143].

Таким чином, від уваги вислизає головне, а саме виявлення онтологічних підстав бачення світу і соціальної реальності в якості картини, а також опис характерних рис самої картини світу і картини соціальної реальності, а не окремих їх видів. Все це зайвий раз підтверджує необхідність подальшого філософського дослідження такого феномена, як «картинна» бачення світу і соціальної...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Картина світу і картина соціальної реальності: соціально-конструктивістськи ...
  • Реферат на тему: Картина світу і світогляд людини
  • Реферат на тему: Філософська та наукова картина світу
  • Реферат на тему: Наукова картина світу та синергетична парадигма
  • Реферат на тему: Картина світу