Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Економічні вчення Адама Сміта і Давида Рікардо

Реферат Економічні вчення Адама Сміта і Давида Рікардо

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Донецький національний університет

Кафедра «Облік, аналіз і аудит»

РЕФЕРАТ

з дисципліни

«Історія економічних вчень»

на тему

«Економічні вчення Адама Сміта і Давида Рікардо»
студентки I курсу

денного відділення

групи 0509 «А»

Воробйової Марини

Викладач: Химченко О.М.

Донецьк - 2013


ПЛАН


ВСТУП

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ

ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ Адма СМИТА

ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ Давида Рікардо

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВСТУП


Класична школа політичної економії виникла в період зародження і затвердження капіталістичного способу виробництва. У міру подальшого розвитку розвинених країнах світу основ ринкових економічних відносин ставали все більш очевидною та обставина, що державне втручання в економічну діяльність не є панацеєю у справі подолання перешкод у примноженні національного багатства і досягнення узгодженості у взаєминах господарюючих суб'єктів як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Одночасно меркантилізм, що вивчив проблеми поводження, поступається місцем класичній школі, яка перенесла дослідження на сферу виробництва. Великі економісти - класики А. Сміт, Д. Ріккардо заклали фундамент політичної економії і справили величезний вплив на основні напрями подальшого розвитку економічної науки.


ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ


У XVII в. меркантилізм втрачає своє значення, а на зміну епосі первісного накопичення капіталу приходить період розвитку товарного виробництва, функціонування ринкової економічної системи. Зародилася нова теоритическая школа, через півтора століття з легкої руки Маркса отримала назву «Класична політична економія».

Умови, що підготували виникнення класичної політекономії, склалися насамперед саме в Англії. У цій, найбільш передовою в економічному відношенні, країні раніше ніж в інших країнах завершився процес первісного накопичення капіталу і були закладені основи мануфактурного виробництва, активно розширювалася зовнішньоторговельна експансія. В результаті загострень суперечностей в 1640 р. почалася буржуазна революція, ще більше прискорити розвиток капіталістичних відносин.

Нова школа в чому стояла на протилежних меркантилізму позиціях. «Класики» змінили предмет і метод дослідження політекономії: предметом стала сфера виробництва, дослідження якої дало початок економічному аналізу; в цьому дослідженні використовувався абстрактний метод, що виключає з аналізу все випадкове, другорядне і знаходить сутнісне, постійне. У період класичної школи політекономія стала науковою дисципліною, що вивчає проблеми економіки вільної конкуренції. «Класики» створили вчення про природні економічні закони, отожествляется із законами природи, почали розробку трудової теорії вартості, розвивали теорію додаткового продукту, аналізували суспільне відтворення.

Виникнення нової...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток класичної політекономії в працях А. Сміта, Д. Рікардо і К. Маркса ...
  • Реферат на тему: Економічні теорії Давида Рікардо
  • Реферат на тему: Виникнення класичної ПОЛІТИЧНОЇ економії у Франции
  • Реферат на тему: Зародження економічної теорії та вдосконалення класичної політичної економі ...
  • Реферат на тему: А. Сміт - представник класичної школи економічної науки