Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

Реферат Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства


Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства


1. Теоретичні основи аналізу доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства


1.1 Поняття доходів і витрат організації, структура фінансових результатів


Поняття доходів і витрат достатньо неоднозначні. Найбільш чіткі їх визначення можна знайти у Положеннях з бухгалтерського обліку - ПБО 9/99 «Доходи організації» [12] та ПБО 10/99 «Витрати організації» [13]. Дані нормативні акти послідовно реалізують фінансову концепцію капіталу, з яким і ув'язано визначення доходів і витрат.

Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).

Не визнаються доходами організації, а, отже, не призводять до збільшення капіталу:

1) суми податку на додану вартість, акцизів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових сум, що підлягають перерахуванню до бюджету;

2) надходження за договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо;

) суми, отримані підприємством у вигляді авансів в рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

) суми отриманих задатків;

) суми отриманих застав, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставодержателю;

) суми, отримані в погашення кредиту (позики), наданого раніше позичальнику.

Витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна) .

Не визнається витратами і тому не впливає на величину капіталу вибуття активів у зв'язку з:

1) придбанням (створенням) необоротних активів (основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів тощо);

2) внесками до статутних (складеному) капітали інших організацій і придбанням акцій та інших цінних паперів не з метою перепродажу (продажу);

) договорами комісії, агентськими та іншим аналогічним договорами на користь комітента, принципала тощо;

) у порядку попередньої оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;

) перерахуванням авансів і задатків в рахунок оплати матеріально-виробничих запасів та інших цінностей, робіт, послуг;

) погашенням отриманих раніше кредитів і позик.

Всі доходи (витрати), які отримують організації, діляться на дві групи:

1) доходи (витрати) від звичайних видів діяльності - виручка від реалізації;

2) інші доходи (витрати).

У таблиці 1 представлений складу доходів організації [21].

...


сторінка 1 з 32 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Облік інших доходів і витрат комерційної організації
  • Реферат на тему: Аналіз обліку доходів і витрат організації
  • Реферат на тему: Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів підприємства ВАТ "ВЗЖБ ...
  • Реферат на тему: Аудит доходів і витрат організації