Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Особливості державної служби в органах внутрішніх справ

Реферат Особливості державної служби в органах внутрішніх справ

Введення


Державна правоохоронна служба - складний соціально-правовий інститут, вивчення якого потребує комплексного аналізу його соціальних і юридичних основ. Цей інститут являє собою систему правових норм, що регламентують державно-службові відносини, тобто права, обов'язки, обмеження, заборони; стимулювання, відповідальність службовців, проходження державної правоохоронної служби, порядок виникнення і припинення службових відносин. Тут чітко проявляється інституційний характер державної правоохоронної служби.

Державна служба в органах внутрішніх справ - це вид державної служби, який займає особливе місце в механізмі державної влади, володіє специфічними засобами зміцнення порядку і законності, протидії злочинності та правопорушень, забезпечення прав і законних інтересів громадян Російської Федерації .

Внаслідок цього державна служба в органах внутрішніх справ має бути врегульована нормами права, перевіреними наукою і практикою і при цьому відповідати потребам суспільства.

Актуальність обраної теми дослідження обумовлена: недоліками у сфері правового регулювання праці співробітників органів внутрішніх справ;

недостатньо ефективно функціонуючою системою захисту прав працівників органів внутрішніх справ;

малою кількістю наукових досліджень з проблем правового регулювання праці співробітників органів внутрішніх справ;

об'єктивною потребою в теоретичній розробці проблем правового регулювання праці співробітників органів внутрішніх справ.

Актуальність обраної теми визначається і необхідністю теоретичного осмислення правових та організаційних основ державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації (поліції) і пошуком підвищення ефективності діяльності цих органів.

У правовій літературі останніх років питань правового регулювання державної служби в цілому та органах внутрішніх справ зокрема приділяється підвищена увага. Однак комплексні дослідження, мають своїм спеціальним предметом проблеми правового регулювання державних службовців в органи внутрішніх справ Російської Федерації, практично відсутні.

Об'єкт дослідження - правові та організаційні засади державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації.

Предмет дослідження - правові норми, що регулюють трудові відносини державних службовців в органах внутрішніх справ Російської Федерації.

Метою дослідження є виявлення особливостей правового регулювання трудових відносин державних службовців в органах внутрішніх справ Російської Федерації.

Завдання дослідження :

- дослідити поняття державної служби;

розглянути особливості правового становища співробітника поліції;

проаналізувати особливості виникнення службових відносин та проходження державної служби в органах внутрішніх справ;

виявити особливості юридичної відповідальності державних службовців співробітників органів внутрішніх справ.

Теоретичну основу дослідження склали роботи російських вчених Ю.Є. Аврутина, С.П. Булавіна, С.І. Барсукова, В.С. Бялт, А.М. ...


сторінка 1 з 52 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Служба в органах внутрішніх справ як різновид державної служби Російської Ф ...
  • Реферат на тему: Правові засади державної служби в органах внутрішніх справ
  • Реферат на тему: Основні стадії проходження державної служби в органах внутрішніх справ
  • Реферат на тему: Особливості бюджетного фінансування установ органів внутрішніх справ (на пр ...
  • Реферат на тему: Правові основи правоохоронної служби в органах внутрішніх справ