Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Служба в органах внутрішніх справ як різновид державної служби Російської Федерації

Реферат Служба в органах внутрішніх справ як різновид державної служби Російської Федерації

УРЯД САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ

КОМІТЕТ ПО науки і вищої школи

Санкт-Петербурзьке державне бюджетне освітня установа середньої професійної освіти

ПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ

Відділення фінансів, економіки та права
Курсова робота

Служба в органах внутрішніх справ як різновид державної служби Російської Федерації


Виконав: Воронов Максим Миколайович

Спеціальність: 030503 Правознавство

Керівник: А.Б. Мартинчук

Санкт-Петербург, 2013

Зміст


Введення

. Поняття і сутність державної служби в органах внутрішніх справ і її місце в системі державної служби Російської Федерації

. Правовий статус працівника органів внутрішніх справ Російської Федерації

. Стадії проходження державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації

Висновок

Перелік загальноприйнятих скорочень

Список використаної літератури


Введення


Актуальність питання організації окремого виду державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації визначається значенням даного правового інституту як особливого інструменту забезпечення громадської безпеки та правопорядку в житті сучасної держави.

Функціонування законодавства міжнародного характеру і зближення держав з різних напрямків свідчать про те, що перед світовою спільнотою стоять проблеми, вирішення яких можливе тільки в тісній єдності. У цих умовах особливу значимість набуває проблема формування державних службовців як професіоналів, здатні вирішувати ці проблеми не тільки на національному рівні, а й на міждержавному.

Метою роботи є комплексне вивчення правових і теоретичних основ проходження державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації, що регламентують правовий статус працівника органів внутрішніх справ Російської Федерації, а також пошук шляхів поліпшення та вдосконалення нормативного регулювання проходження державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації.

Для досягнення мети дослідження в роботі ставляться наступні завдання:

. Осмислення загальних питань теорії права, що стосуються державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації за складовими елементам.

. Визначення та позначення місця державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації в загальній системі державно-службових відносин Російської Федерації.

. Вивчення питань правового статусу працівника органів внутрішніх справ Російської Федерації.

. Аналіз окремих актуальних проблем державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації.

. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення організаційних і правових основ діяльності органів внутрішніх справ Російської Федерації.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при проходженні державної служби в органах внутрішніх справ.

Предметом дослідження є правові норми, що регулюють порядок проходження державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації і регламентують порядок проходження державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації, і правовий статус співробітників органів внутрішніх справ.

У ході дослідження використовувалися загальнонаукові (аналіз, синтез, історико-правовий) та приватно-наукові методи: порівняльно-правовий, структурно-функціональний, формально-юридичний аналіз.

Теоретична основа дослідження: в якості джерел дослідження в даній роботі використовувалися нормативно-правові акти, такі як Конституція Російської Федерації; Федеральні закони, а також наукова література.

Структура роботи: робота складається з вступу, двох розділів, висновків та бібліографії.


1. Поняття і сутність державної служби в органах внутрішніх справ і її місце в системі державної служби Російської Федерації


Державна служба в органах внутрішніх справ Російської Федерації, на думку В.Б. Гайдова [7, с 11], відноситься до числа найбільш врегульованих правом різновидів державної служби.

Служба в органах внутрішніх справ Російської Федерації здійснюється «на посадах рядового і начальницького складу, встановлюваних міністром внутрішніх справ Російської ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні стадії проходження державної служби в органах внутрішніх справ
  • Реферат на тему: Правові засади державної служби в органах внутрішніх справ
  • Реферат на тему: Особливості державної служби в органах внутрішніх справ
  • Реферат на тему: Особливості бюджетного фінансування установ органів внутрішніх справ (на пр ...
  • Реферат на тему: Проблеми організації інформаційної взаємодії органів внутрішніх справ Росій ...