Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Правові засади державної служби в органах внутрішніх справ

Реферат Правові засади державної служби в органах внутрішніх справ

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Кубанського державного університету»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

кафедра адміністративного та фінансового праваВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА (ДИПЛОМНА)

РАБОТА

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Роботу виконав М.Е. Гріціненко
Краснодар +2014

Зміст


Введення

Служба в органах внутрішніх справ у системі державної служби Російської Федерації

.1 Історія розвитку державної служби в органах внутрішніх справ

.2 Державна служба в органах внутрішніх справ як вид правоохоронної служби

.3 Завдання, функції та принципи державної служби в органах внутрішніх справ

. Адміністративно-правові засади проходження державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації

.1 Загальна характеристика основних елементів проходження державної служби в органах внутрішніх справ

.2 Порядок проходження атестації співробітниками органів внутрішніх справ

.3 Провадження у справах про заохочення стосовно співробітників органів внутрішніх справ

.4 Дисциплінарне провадження

.5 Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ Російської Федерації

Основні напрямки вдосконалення законодавства Російської Федерації, що регулює державну службу в органах внутрішніх справ

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Актуальність теми дослідження. Актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи «Правові основи державної служби в органах внутрішніх справ» полягає в тому, що саме комплексний аналіз даної теми дозволяє отримати об'єктивне уявлення про державну службу в органах внутрішніх справ, визначити проблемні питання у ЇЇ правовому регулюванні і найголовніше - своєчасно розробити практичні рекомендації, що стосуються підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, вдосконалення законодавства і правозастосовчої практики.

Не можна не констатувати, що чинне законодавство, що регулює правові основи державної служби в органах внутрішніх справ, вимагає подальшого розвитку та конкретизації, оскільки саме від того, наскільки ефективна діяльність правоохоронних органів і, насамперед, органів внутрішніх справ, залежить стан правопорядку і законності в державі.

Тому наукове осмислення проблеми, що стосується правових основ державної служби в органах внутрішніх справ, набуває особливої ??актуальності. Так, згідно зі статистичними даними МІЦ МВС Росії в період з 2002 по 2014 рр. намітилася тенденція зменшення кількості злочинів, що створює загрозу життю, здоров'ю, гідності, правам і свободам громадян, власності, законним інтересам суспільства і держави, які вчиняються в саме в громадських місцях. Даний факт свідчить у тому числі про позитивні тенденції розвитку інституту державної служби в органах внутрішніх справ.

Тим не менше, не можна не відзначити, що склалася обстановка вимагає від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань координувати свої зусилля у боротьбі зі злочинністю. Вищевказані обставини визначили вибір теми даної випускної кваліфікаційної роботи.

Мета дослідження. Метою цього дослідження є комплексний аналіз теоретичних і практичних проблем інституту державної служби в органах внутрішніх справ, розробка напрямків для їх подальшого вивчення, а також пошук найбільш оптимальних способів вдосконалення, присвяченого питанням підвищення ефективності державної служби в органах внутрішніх справ.

Завдання дослідження. Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання дослідження:

розглянути службу в органах внутрішніх справ у системі державної служби Російської Федерації;

провести аналіз історії розвитку державної служби в органах внутрішніх справ;

досліджувати державну службу в органах внутрішніх справ як вид правоохоронної служби;

визначити завдання, функції та принципи державної служби в органах внутрішніх справ;

розглянути адміністративно-правові засади проходження державної служби в органах внутрішніх справ Російської Федерації;

дати загальну характеристику основних елементів проходження державної служби в органах внутрішніх...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Служба в органах внутрішніх справ як різновид державної служби Російської Ф ...
  • Реферат на тему: Основні стадії проходження державної служби в органах внутрішніх справ
  • Реферат на тему: Особливості державної служби в органах внутрішніх справ
  • Реферат на тему: Правові основи правоохоронної служби в органах внутрішніх справ
  • Реферат на тему: Взаємозв'язок служби в органах внутрішніх справ та інших правоохоронних ...