Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Філософські цінності та світоглядна орієнтація в сучасному суспільстві знання

Реферат Філософські цінності та світоглядна орієнтація в сучасному суспільстві знання

Реферат

Філософські цінності та світоглядна орієнтація в сучасному суспільстві знання

пізнання дійсність філософ наука


З середини XX століття і по сьогоднішній день у житті суспільства з усе зростаючим прискоренням відбуваються зміни змістовного, структурного та функціонального характеру, ініційовані інтенсивністю, глибиною і масштабністю виробництва і застосування знань у визначальних сферах життєдіяльності людини. Дослідженню особливостей цих змін на всіх рівнях громадської організації, виявленню характеру впливу інноваційних знань на фундаментальні традиції, цінності, ідеали культури приділяється значна увага з боку філософів, соціологів, науковедов, істориків, представників різних гуманітарних та природничих наук. Для них нині стала очевидною необхідність не тільки подолання розділення гуманітарного та природничо типів пізнання і освоєння дійсності, а й активного розвитку синтетичного напряму, «що об'єднує в одне ціле дослідження процесів в неживій природі, живої матерії і людському суспільстві» [1, с. 197]. Як наслідок, формується особлива область перетину інтересів філософів, соціологів, методологів науки та інших фахівців, в центрі якої знаходиться не тільки звернення до вивчення знання як основи виробництва і споживання інформації, що дає нову характеристику постіндустріального, інформаційного суспільства як «суспільства знання», товариства з якісно новим способом життя людей, але звернення до вивчення механізмів забезпечення відповідної інтелектуальної та духовної переорієнтації людей на етапі переходу від індустріального і постіндустріального суспільства до суспільства знання, адже будь-яке суспільство характеризується певною системою цінностей, відмова від якої не відбувається в результаті одномоментного «прозріння», але має свою динаміку, свої особливості та закономірності.

Про необхідність, підставах і закономірності такого роду переорієнтації на етапах революційних змін в суспільному бутті говорять політики, соціологи, економісти, філософи, психологи. Кажуть по різному. Академік Російської Академії Наук В.С. Стьопін виходить з того, що формами буття світоглядних уявлень і установок, які визначають цілісний образ людського світу, є категорії культури - світоглядні універсалії, систематизуючі й акумулюючі нагромаджувальний людський досвід. Саме в їх системі складається характерний для історично певного типу культури образ людини і уявлення про його місце у світі, про соціальні відносини і духовного життя, про навколишню природу і будову її об'єктів. Відповідно цьому «соціалізація» індивіда, формування особистості та її діяльнісної прояв припускають засвоєння цього цілісного образу людського світу, який формує своєрідну матрицю для розгортання різноманітних конкретних зразків діяльності, знань, приписів, норм, ідеалів, що регулюють соціальне життя в рамках даного типу культури. З цих позицій в кожному типі культури виявляється «специфічний категоріальний лад свідомості». При цьому будь-яка, що склалася в культурі категоріальна модель світу зберігається до тих пір, поки вона виконує функції світоглядного орієнтира, що забезпечує відтворення, генерацію і зчеплення необхідних суспільству видів діяльності. Згідно

В.С. Стьопіна, в міру розвитку виробництва і поя...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економіка знань. Нові знання в сучасному світі. Істинність нових знань
  • Реферат на тему: Поняття культури в соціології, її структура і функції. Роль культури в жит ...
  • Реферат на тему: Гносеологія: пізнання світу, людини і суспільства
  • Реферат на тему: Кримінально-психологічні аспекти правової культури на рівнях індивіда, груп ...
  • Реферат на тему: Філософія як частина культури, форма світогляду і область знання