Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аналіз системи фінансування наукових досліджень вузу

Реферат Аналіз системи фінансування наукових досліджень вузу

1. Теоретичні основи системи фінансування наукових досліджень вузу


1.1 Наукові дослідження: поняття, класифікація, етапи виконання


На межі 3-го тисячоліття розширення обсягу знань, накопичених людством, перетворило на проблему спосіб їх засвоєння. Прискорення науково-технічного прогресу збільшило обсяг активного часу, що витрачається людьми на отримання нових знань, на виявлення нових законів природи і суспільства. У студентські роки розвиток інтелекту характеризується максимальною за все життя людини швидкістю розумових і логічних процесів. Наприкінці ХХ століття отримані знання застарівають набагато швидше, ніж на його початку. Якщо раніше отриманих знань фахівця вистачало на 10-15 років, то тепер цей термін скоротився в 3-5 разів. Це означає, що доводиться все життя вчитися і переучуватися, займатися самоосвітою. У сучасних умовах необхідно вміти самостійно поповнювати свої знання, швидко орієнтуватися в стрімкому потоці науково-технічної інформації. Все це призвело до науково-технічної революцією (НТР). Особливостями НТР є:

зростаюча роль науки;

можливість автоматизації не тільки фізичного, а й розумового (Не творчого) праці;

бурхливий ріст і оновлення науково-технічної інформації;

швидка зміна матеріалів, конструкцій, машин, технологічних процесів;

різке збільшення різновидів інженерних рішень;

підвищення рівня комплексної механізації та автоматизації, а також систем управління [1].

Наука - це безперервно розвивається система знань об'єктивних законів природи, суспільства і мислення, одержуваних і перетворюється на безпосередню продуктивну силу суспільства в результаті соціально-економічної діяльності [49].

Це синтез організованою особливим чином пізнавальної діяльності та її результатів. Під особливим чином пізнавальної діяльності розуміється методологічні та світоглядні принципи, що забезпечують науковий підхід до вибору, постановці та реалізації дослідження. Термін наука застосовується також і для позначення окремої галузі знань.

Основна мета науки - пізнання об'єктивного світу (теоретичне відображення дійсності) і вплив на навколишнє середовище з метою отримання корисних суспільству результатів [15].

Формою існування і розвитку науки є наукове дослідження. Наукове дослідження - це діяльність, спрямована на всебічне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури та зв'язків, а також отримання та впровадження в практику корисних для людини результатів. Його об'єктом є матеріальна або ідеальна системи, а предметом - структура системи, взаємодія її елементів, різні властивості, закономірності розвитку і т.д. Структуру організації наукових досліджень доцільно представити у вигляді чотирьох компонентів (рис. 1.1.1):

перший - загальні питання наукових досліджень (теорія, методологія і методи); другий - процеси наукових досліджень (форми, методи і засоби пізнання); третій - методика наукових досліджень (вибір конкретних форм, методів і засобів, ефективних для відповідної галузі науки або галузі професійної діяльності); четвертий - технологія наукових досліджень (сукупність знань про процеси наукових дослідже...


сторінка 1 з 29 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Обробка результатів наукових досліджень
  • Реферат на тему: Поняття і класифікація туристських ресурсів, методи їх наукових досліджень
  • Реферат на тему: Методологія і методика наукових досліджень
  • Реферат на тему: Методологічні Основи наукових досліджень
  • Реферат на тему: Фінансування наукових досліджень і розробок інноваційної економіки