Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Обробка результатів наукових досліджень

Реферат Обробка результатів наукових досліджень

Міністерство освіти і науки України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Горлівський філія


Кафедра фізичної реабілітаціїРЕФЕРАТ

по дисципліни: Методи досліджень у фізичній культурі і спорті, фізичної реабілітації


ТЕМА :

"Обробка результатів наукових досліджень "Виконала:

студентка 2-го курсу групи ФР-06

денного відділення

факультету "Фізична реабілітація "

Ібрагімова Ірина Валентинівна


2008

В 

Загальні вимоги


Результати кожного дослідження важливо обробляти по можливості негайно ж по його закінченні, поки пам'ять експериментатора може підказати ті деталі, які чомусь не зафіксовані, але становлять інтерес для розуміння суті справи. Який би точної ні була реєстрація фактів, отримані дані необхідно привести у певну систему, піддати вичерпного аналізу, після чого зробити відповідні висновки. У процесі аналізу повинні бути відкинуті випадковості і виявлено закономірності. При обробці зібраних даних може виявитися, що їх або недостатньо або вони суперечливі і тому не дають підстав для остаточних висновків. У такому випадку дослідження необхідно продовжити, внісши в нього необхідні доповнення.

Дослідження в області фізичного виховання пов'язані насамперед з вивченням навчально-виховного процесу. Про переваги та недоліки досліджуваних методів, засобів і пр. свідчить педагогічний ефект у вигляді того чи іншого рівня знань, досягнутого досліджуваними, тією чи іншою мірою розвитку рухових умінь і навичок. Отже, при всій відмінності досліджуваних об'єктів (наприклад, змісту занять і методів навчання) спосіб виявлення позитивних і негативних сторін в принципі однаковий. Дійсно, для судження про ефективності педагогічного процесу немає іншого шляху, як тільки виявлення його результативності. Правда, дотримуючись настільки загального формулювання, не можна забувати, що результативність процесу фізичного виховання не повинна виражатися тільки показниками рівня фізичної підготовленості. Вже було показано, як педагогічні дослідження повинні використовувати медико-біологічні показники для отримання повної характеристики навчання і виховання.

Педагогічний ефект характеризується двома сторонами: якісної і кількісної. До останнього часу оцінювалася переважно його якісна сторона, кількісна ж оцінка застосовувалася лише у примітивній формі, що часом штучно звужувало можливості різнобічного аналізу спостережуваного явища.

Ні в якій мірі не применшуючи значення якісного аналізу педагогічних явищ, потрібно визнати, що тільки його силами, без одночасного застосування кількісного аналізу, не можна розкрити об'єктивних законів фізичного виховання. Використання кількісного аналізу означає, що до ...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз результатів досліджень з соціально-морального виховання дошкільнят ( ...
  • Реферат на тему: Вибір методів науково-педагогічних досліджень у фізичному вихованні, спорті ...
  • Реферат на тему: Загальна характеристика методів досліджень в теорії фізичного виховання
  • Реферат на тему: Проблематика інтеграції спортивної та фізичної культури у розвитку сучасних ...
  • Реферат на тему: Наукові основи економічного аналізу. Поняття і значення економічного аналі ...