Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Організація контролю якості продукції (внутрішній, відомчий і державний (позавідомчий) контроль)

Реферат Організація контролю якості продукції (внутрішній, відомчий і державний (позавідомчий) контроль)

Міністерство освіти і науки

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ


Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої НАУКИ

ІВАНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РЕФЕРАТ

з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

на тему: «Організація контролю якості продукції (внутрішній, відомчий і державний (позавідомчий) контроль)»


Виконав (а):

студент (ка) гр. 4-10

Лебедєва А.В.

Перевірила:

к.х.н., доц. Буймова С.А.


Іваново, 2013


Анотація


Особливе місце в управлінні якістю продукції займає контроль якості. Саме контроль як один з ефективних засобів досягнення намічених цілей і найважливіша функція управління сприяє правильному використанню об'єктивно існуючих, а також створених людиною передумов і умов випуску продукції високої якості. Від ступеня досконалості контролю якості, його технічного оснащення і організації багато в чому залежить ефективність виробництва в цілому.

Саме в процесі контролю здійснюється зіставлення фактично досягнутих результатів функціонування системи із запланованими. Сучасні методи контролю якості продукції, що дозволяють при мінімальних витратах досягти високої стабільності показників якості, набувають все більшого значення.

Контроль якості продукції встановлюється на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його випробуванні, а й експлуатації, а для складних видів устаткування - з наданням певного гарантійного терміну після встановлення обладнання на підприємстві замовника. Такий підхід до контролю передбачає проведення випробування принаймні готовності окремих частин продукту (особливо це стосується складних видів обладнання, зокрема, комплексного). Посилення контролю за якістю значною мірою пов'язані з орієнтацією виробництва на конкретного споживача.

Таким чином, контроль покликаний забезпечити перевірку виконання управлінських рішень на всіх рівнях управління на дотримання встановлених нормативів і умов господарської діяльності підприємства.


Зміст


Введення

1.Основні поняття в галузі контролю. Значення контролю якості, його місце в оцінці відповідності

2.Іспитанія, їх призначення та класифікація

. Контроль якості продукції та послуг, його призначення, етапи, класифікація

. Контроль якості продукції - державний, відомчий, внутрішній

Висновки

Бібліографічний списокВведення

контроль якість випробування відомчий

Що ж таке контроль? У ряді джерел зустрічаються різні визначення контролю. У версії стандарту ІСО серії 9000 1994 року говориться, що кон...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Загальні Відомості про контроль якості полімерніх матеріалів. Вхідній конт ...
  • Реферат на тему: Неруйнівний контроль якості матеріалів і продукції, їх ефективність
  • Реферат на тему: Контроль якості продукції та послуг
  • Реферат на тему: Контроль якості продукції та послуг в галузі технології виробничих процесів ...
  • Реферат на тему: Організація контролю якості продукції на прикладі деталі &вал первинний&, щ ...