Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Поняття і властивості доказів у кримінальному процесі

Реферат Поняття і властивості доказів у кримінальному процесі

Далекосхідний Юридичний інститут МВС Росії

Кафедра кримінального процесуДипломна робота

тема:

Поняття і властивості доказів у кримінальному процесі

Виконав: слухач 5 курсу ФЗН

Григоренко Галина Олегівна

Науковий керівник: к.ю.н.,

Мамошіна Раїса МикитівнаХабаровськ, 2005

Зміст


Глава 1. Кримінально-процесуальне доказування як різновид пізнання. Мета кримінально-процесуального доказування. Предмет і межі доказування

Глава 2. Поняття, властивості і класифікація доказів

Глава 3. Процес доказування. Використання в доведенні результатів оперативно-розшукової діяльності

Глава 4. Характеристика окремих видів доказів

Список літературиВведення


«... мистецтво судочинства, по суті, не що інше, як мистецтво користуватися доказами». Єремія Бентом (1748-1832)


Перед органами, які здійснюють кримінальне переслідування від імені держави, стоїть важке завдання - захистити суспільство від злочинних посягань, а для цього зібрати достатні докази та притягнути до кримінальної відповідальності винної, при цьому, не порушивши великий перелік прав цього притягається особи.

Діяльність уповноважених по збиранню доказів осіб, порядок виробництва цієї діяльності і закріплення її результатів детальнейшим чином регламентовані законом. Помилки, здійснені при збиранні доказів на попередньому слідстві, тягнуть за собою або покарання невинних, або визнання отриманих відомостей неприпустимими доказами, що означає звільнення винного від покарання. Сьогодні в КПК РФ термін «докази» і «доведення» вживається 236 разів.

Тому вивчення проблем збирання доказів має важливе значення, а тема цієї дипломної роботи представляється актуальною. У рамках дипломної роботи вирішувалися такі завдання:

1. розглянути поняття «докази» і «доведення», необхідні для розкриття цієї теми;

2. дати порівняльний аналіз норм доказового права у світлі старого і нового кримінально-процесуального законодавства;

3. дослідити і розкрити сутність збирання доказів і визначити місце збирання доказів в системі доведення;

4. визначити особливості збирання доказів на різних стадіях процесу;

. розгляд ролі оперативно-розшукової діяльності у збиранні доказів і способи здійснення цієї діяльності на окремих етапах виробництва;

. розробка шляхів вдосконалення процесуальної форми даного виду діяльності.

Цілями цієї роботи є:

- виявлення суперечливих норм, неточних формулювань, що містяться в законі, а також неврегульованих кримінально-процесуальним законом відносин, що виникають в ході збирання доказів;

- аналіз проблем, що виникають у ході правозастосовчої діяльн...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Збирання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування
  • Реферат на тему: Збирання доказів у російському кримінальному процесі
  • Реферат на тему: Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Роль і місце письмових доказів у процесі доказування
  • Реферат на тему: Поняття, види й властивості доказів у кримінальному судочинстві