Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі

Реферат Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі

ЗМІСТ:


Введення

1. Докази в цивільному процесі

1.1 Поняття судових доказів

1.2 Види доказів

1.3 Забезпечення доказів та їх оцінка

2. Процесуальне доказування в суді

2.1 Поняття судового доказування

.2 Предмет доказування

.3 Принцип змагальності сторін

Висновок

Список використаної літературиВСТУП


Відповідно до Конституції Російської Федерації правосуддя здійснюється тільки судом, чинним законодавством на суди покладається обов'язок у межах своєї компетенції, у встановлений законодавством термін, правильно вирішувати справи, що виникають із цивільних, трудових, житлових, сімейних, адміністративних та інших правовідносин.

Діяльність суду зводиться до того, щоб у процесі розгляду і вирішення кожної справи досягти вірного знання про фактичні обставини, характерних для спірного правовідносини, і точно застосувати до встановлених юридичних фактів норму або ряд норм матеріального права, т. е. надати судовим рішенням, як результатом процесу, захист існували до процесу суб'єктивних прав, або відмовити в такому захисті, якщо встановлено відсутність суб'єктивного права. Будь-яка судова помилка суттєво порушує права та охоронювані законом інтереси громадян та інших суб'єктів права. У підвищенні рівня здійснення правосуддя велику роль відіграє юридична наука. Однією з найважливіших складових частин юридичних пізнань є теорія судових доказів, бо тільки докази дають можливість встановити опосередкованим шляхом факти, недоступні для безпосереднього пізнання, тобто ті юридичні факти, з якими норми матеріального права пов'язують виникнення, зміну і припинення правовідносин. Розробка теорії судових доказів і судового доказування пов'язана зі значними труднощами, бо в ній тісно переплітаються проблеми чисто юридичного характеру з найскладнішими проблемами теорії пізнання, логіки, психології та інших наукових знань. p align="justify"> Пропонована робота являє собою дослідження поняття докази в цивільному процесі.

Метою дослідження є визначення ролі доказування і доказів у цивільному процесі, а так само проведення аналізу факторів, що дозволяють звести до мінімуму число судових помилок і винесення НЕ правильних рішень суду.

Завдання дослідження:

В· визначити поняття судових доказів, їх види, способи забезпечення та оцінки;

В· показати процес доказування в суді і принципи його проведення;

В· розглянути роль експертизи та статус експерта у цивільному процесі.

Перша глава присвячена доказам, що є судовим доказом, визначаються види доказів та їх значення у процесі доведення, а також вимоги, пропоновані до доказів.

У другому розділі будуть розглянуті: поняття, предмет і мета судового доказування, розподіл обов'язків по доведенню.1. ДОКАЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


.1 Поняття судових доказів


Доказом в широкому сенсі чи аргументом називається все, що переконує наш розум в істинності чи хибності якогось факту або положення. У цьому розумінні поняття про доказ належить до галузі логіки. У технічному сенсі нашої науки, судовими доказами називаються законні підстави для переконання суду в існування чи не існування спірних юридичних фактів. p align="justify"> Те, що підлягає доведенню (об'єкт доказування), в логічному доказі називають тезою. Теза є судження, істинність або хибність якого з'ясовується за допомогою інших суджень, званих аргументами. Спосіб доказування, переходу від аргументів до доведеності тези називається демонстрацією. Тобто, в логіці як доказ виступають судження, відомі думки, доведені раніше положення. Логічне доведення є оперування думками, судженнями. p align="justify"> У судовій діяльності доводиться існування або відсутність реальних фактів (дій чи бездіяльності людей, подій), з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення правових відносин. Отже, на відміну від об'єкта логічного докази предмет доказування у процесі відправлення правосуддя специфічний. Тому в цивільному процесі докази розглядаються як засоби опосередкованого пізнання судом фактів, що мають значення у справі. p align="justify"> Досі питання про сутність судових доказів залишається в процесуальній науці дискусійним, незважаючи на те, що в законі...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль і місце письмових доказів у процесі доказування
  • Реферат на тему: Поняття засобів доказування в цивільному процесі
  • Реферат на тему: Види доказів (засоби доказування)
  • Реферат на тему: Оцінка доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Проблеми доказів у цивільному процесі