Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Особливості використання економічного операційного важеля

Реферат Особливості використання економічного операційного важеля

Зміст


Введення

. Поняття операційного важеля

. Ефект операційного важеля

. Особливості використання ЕОР

Висновок

Список літератури


Введення


В умовах ринкової економіки, жорсткої конкуренції підвищуються значимість і актуальність довгостроковій і короткостроковій фінансової політики. Очевидно, що від належної організації фінансової політики докорінно залежить благополуччя підприємства. Головна проблема більшості вітчизняних підприємств полягає в нездатності менеджменту управляти підприємством відповідно до сучасними економічними реаліями. В умовах ринкової економіки необхідно формувати довгострокову і короткострокову фінансову політику враховуючи не тільки російську практику, а й досягнення світової економічної думки.

У міру розвитку ринкових відносин у нашій країні питання підвищення ефективності проведеної на підприємствах економічної політики набуває все більшого значення.

Функціонування підприємств в ринковій економіці вимагає від них постійного підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції на основі впровадження науково-обгрунтованих нововведень. Найважливіша роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльності підприємства.

Якщо поточний рівень обсягу виробництва компанії знаходиться нижче обсягу, в якому досягається мінімум середніх постійних витрат, то збільшення масштабу виробництва призведе до істотної економії витрат. Можливість отримання істотних вигод особливо важлива для компаній, що працюють в галузях з високим рівнем постійних витрат. До таких належать підприємства телекомунікаційної галузі. За рахунок ефекту операційного важеля зростання масштабів виробництва може привести до істотного скорочення витрат, що зумовило актуальність обраної теми.

1. Поняття операційного важеля


У сучасних умовах на російських підприємствах питання регулювання маси і динаміки прибутку виходять на одне з перших місць в управлінні фінансовими ресурсами. Відомо, що підприємницька діяльність пов'язана з багатьма факторами, що впливають на її результат. Усі їх можна розділити на дві групи. Перша група чинників пов'язана з максимізацією прибутку за рахунок попиту та пропозиції, цінової політики, рентабельності продукції, її конкурентоспроможності. Інша група факторів пов'язана з виявленням критичних показників за обсягом реалізованої продукції, найкращим поєднанням граничної виручки і граничних витрат, з розподілом витрат на змінні і постійні.

Саме зі структурою витрат тісно пов'язаний операційний важіль. Операційний важіль або виробничий леверидж (leverage в дослівному перекладі - важіль) - це механізм управління прибутком підприємства, заснований на оптимізації співвідношення постійних і змінних витрат. З його допомогою можна прогнозувати зміну прибутку підприємства в залежності від зміни обсягу продажів, а також визначити точку беззбиткової діяльності.

Необхідною умовою застосування механізму операційного важеля є використання маржинального аналізу, заснованого на підрозділі витрат підприємства на постійні та змінні. Чим нижче питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат підприємства, тим б...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Галузеві особливості обліку витрат, калькулювання собівартості та побудови ...
  • Реферат на тему: Особливості аналізу змінних і постійних витрат
  • Реферат на тему: Роль витрат виробництва та формування собівартості продукції в господарюван ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат і аналіз виробництва та реалізації продукції підп ...
  • Реферат на тему: Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні вит ...