Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Психологічні причини конфліктів підлітка і дорослого

Реферат Психологічні причини конфліктів підлітка і дорослого

Введення


Підлітковий вік є період особливої ??концентрації конфліктів, часто призводять до різних поведінкових відхилень, таким як агресивна поведінка, перебування в особливій субкультурі, наркоманія, суїциди. У підлітковому віці особливо складно визначити, чи є та або інша поведінка проявом психічного захворювання або варіантом нормального розвитку, особливо у випадку так званих криз дорослішання, які можуть з часом розвинутися в психічне захворювання або повністю компенсуватися.

Актуальність дослідження. В даний час проблема конфліктів підлітків актуальна, тому що ми стикаємося з нею щодня на вулиці, в школі. Проблема конфліктів - одна із самих складних і гострих у розвитку вихованні підлітків. Це пов'язано з тим, що саме в підлітковому віці спілкування з дорослими починає складатися під впливом виникає почуття дорослості. Підлітки починають чинити опір по відношенню до раніше виконуваних вимог з боку дорослих. Вони активніше відстоюють свої права на самостійність, що ототожнюється в їх розумінні з дорослістю. Підлітки болісно реагують на реальні чи удавані утиску своїх прав. Крім того, вони намагаються обмежити претензії дорослих по відношенню до себе. У випадках, коли батьки ставляться до підлітків, як до маленьких дітей, вони висловлюють протести в різних формах. Виявляють не підпорядкування з метою змінити сформовані раніше відношення. В результаті між підлітками та дорослими, зокрема, у підлітків з батьками виникають конфлікти.

Проблема дослідження: причини конфліктів підлітка і дорослого.

Мета дослідження: вивчити причини виникнення конфліктів підлітка і дорослого.

Об'єкт дослідження: підліток.

Предмет дослідження: причини виникнення конфліктів між підлітками та дорослими.

У відповідності з метою, об'єктом і предметом необхідно вирішити наступні завдання дослідження:

вивчити причини виникнення конфліктів між підлітками та дорослими;

проаналізувати суперечності і форми труднощів підлітка;

виявити роль дорослих у подоланні труднощів підліткового періоду дорослішання особистості.

Методологічну основу дослідження склали роботи відомих вчених, психологів, педагогів: А. Адлера, Л.І. Божович, І.П. Іванова, А. Маслоу, І.І. Мамайчук, А.В. Петровського, С.Л. Рубінштейна, В.І. Слободчикова, Е. Еріксона, З. Фрейда.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи дослідження:

Теоретичні - аналіз психологічної та педагогічної літератури.

Структура курсової роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

У першому розділі Специфіка підліткового віку розглянуті основні протиріччя особистості підлітка, проаналізовано труднощі дорослішання і потреби підлітка.

У другому розділі Спілкування з дорослими та їх вплив на становлення особистості підлітка" розкриті механізми виникнення конфліктних взаємин підлітків з дорослими, показана роль дорослих у подоланні афекту неадекватності у підлітків, запропоновані прийоми допомоги дорослих підлітку в подоланні труднощів дорослішання .

У висновку підведені підс...


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Причини конфліктів підлітка і дорослого
  • Реферат на тему: Особливості спілкування підлітка з дорослими і однолітками
  • Реферат на тему: Причини виникнення і функції конфліктів
  • Реферат на тему: Емпіричне дослідження взаємозв'язку адиктивної поведінки та соціально-п ...
  • Реферат на тему: Патопсихологическое дослідження особистості підлітка, що зловживає психоакт ...