Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Теорія доменної плавки

Реферат Теорія доменної плавки

Зміст


Вступ

1. Літературний Огляд

2. Методика Виконання розрахунків

3. Анализ результатів

Висновок

Список літератури

Додаток А

Додаток Б

ВСТУП


споживання окатішів в усіх технічно розвинення странах безперервно зростанні. Смороду стають ВАЖЛИВО компонентом доменної шихти, хочай з'явиться їх булу віклікана НЕ стількі потребою технології доменної плавки, Скільки необхідністю раціоналізації далеких перевезень сировина.

Частка окатішів в шіхті колівається від 0 до 50%, складаючі у Середньому 35%. Основними Показники якості окатішів являється початкова Міцність (на розчавлювання и по барабанному випробувань) i Стабільність хімічного складу (За змістом заліза и основності) при обмеженні Розмірів [1]. При вісокій однорідності властівостей окатішів доменні печі могут працювати з будь-Якою їх частиною в шіхті.

! застосування окатішів обумовлює необхідність організації постійного контролю їх властівостей. Висока однорідність металургійних характеристик окатішів нерідко віявляється важлівішім Чинник, чем абсолютні їх значення.

Оптимальна частка окатішів в шіхті поклади від місцевіх умів и візначається з урахуванням їх негативних властівостей (Менша віддача від Підвищення змісту заліза, гірші газодінамічні характеристики Із-за раннього розм'якшення, посилам стіранність, гіршій Розподіл в печі та ін.) і переваги, пов'язаних з добре транспортабельністю и можлівістю трівалого зберігання.

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД


Одним з основних ЗАХОДІВ щодо поліпшенню Показників роботи доменних печей є підготовка шихтових матеріалів. Ніні велика увага пріділяється отриманий металізованіх матеріалів, Які можна використовуват в доменному и сталеплавильному ВИРОБНИЦТВІ. Виробництво металізованіх матеріалів у всьому мире складає больше 30 млн. т. При цьом на виробництво чавуна вітрачається 65% ціх матеріалів, а решта - на віплавку Сталі.

витрат коксу на 1 т чавуна при работе доменної печі на Повністю відновленій шіхті має дорівнюваті пріблізно 300 кг при мірі металізації шихти 0,85 и температурі Дутта 1000 В° С.

Максимальна міра металізації доменної шихти при работе печі без вдування вуглеводнів и температурі Дутта 900 В° Із складає 0,19. Вдування ж в піч замінніків коксу дозволяє підвіщіті Максимально міру металізації до 0,56.

ВСТАНОВЛЕНО, что при нізькій мірі металізації Збільшення змісту в шіхті металевого заліза на 1% Дає зниженя витрати коксу и Підвищення продуктівності на 0,7%. p> оптимальним, з точки зору продуктівності и витрати коксу, являється міра металізації доменної шихти 0,85. При работе доменної печі на 100% металізованої шихти працездатність ее збільшується на 65% в порівнянні з роботом на шіхті з 100% окислених окатішів [1].

Завдяк Використання заздалегідь відновленіх окатішів або брикетів можна понізіті пітому витрати коксу до 300-400 кг и однозначно збільшити Продуктивність доменних печей. p> Підвищення утримання в шіхті доменних печей металізованіх матеріалів на 10% Забезпечує зниженя витрати коксу на 5% и ріст продуктівності на 6%.

Таким чином, є Різні Відомості про Вплив металізації шихти на показатели роботи доменної печі. Мало Вівче питання про Спільний Вплив складом и температурами Дутта, вдуванні різніх реагентів при плавці металізованої шихти на Продуктивність печі и пітому Витрати коксу. p> З результатів розрахунків виходе, что міра металізації шихти лагодити різній Вплив на Продуктивність доменної печі. Так, при мірі металізації шихти Менш граничної (О‘ <О± n ) Вплив буде максимальним. Если ж міра металізації шихти буде больше за граничну, то Підвищення продуктівності буде меншим. У последнего випадка термічно-Резервна зона теплообміну скорочується до нуля. Для доказу цього положення були проведені додаткові розрахунки, результати якіх пріведені в табліці 1.1.

При плавці Повністю металізованої шихти Продуктивність доменної печі может буті збільшена в 2 рази при аналогічному зменшенні витрати коксу. Це підтверджено досвідом ЕКСПЛУАТАЦІЇ доменних печей, в якіх проплавлять шихту з високим вмістом металодобавок [2]. Так, при работе доменної печі об'ємом 364 м3 з температурою Дутта 700-750оС на шіхті, что містіть 750-870 кг стружки на 1 т чавуна, Продуктивність при віплавці ливарного чавуна збільшілася на 30-40% в порівнянні з продуктівністю при работе на Руді. Витрати коксу для ціх умів склалось 500 кг/т чавуна, а при збільшенні витрати Дутта Продуктивність можна Було б збільшити ще на 20%.

розрахункові дані по впліву Міри металізації на Продуктивність и витрати коксу задовільно узгоджуються з результатами досвідченіх плавок.

При плавці металізованіх окатішів в досвідченій доменній печі об'ємом 8,5 м3 на кожні 10% Підвищення Міри металізації шихти Було ОТРИМАНО Підвищення продуктівності доменної печі на 6,5% и зниженя вит...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок шихти, матеріального і теплового балансів доменної плавки
  • Реферат на тему: Розподіл матеріалів на колошником доменної печі при завантаженні
  • Реферат на тему: Розрахунок доменної шихти
  • Реферат на тему: Завантажувальні пристрої, параметри режиму завантаження. Їх вплив на техні ...
  • Реферат на тему: Вплив витрати залізної руди на техніко-економічні показатели доменної плавк ...