Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аналіз виробництва та реалізації продукції, використання трудових ресурсів підприємства

Реферат Аналіз виробництва та реалізації продукції, використання трудових ресурсів підприємства





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

Державна освітня установа вищої професійної освіти «Магнітогорський державний університет»

Кафедра економіки та підприємництва










Курсова робота

по «Аналізу господарської діяльності підприємства»



Виконав: Гаврилюк Т.А.

Перевірив: Кобелєва І. В.








Магнітогорськ 2011



Завдання


. Визначити динаміку товарної продукції по роках наростаючим підсумком. Дати оцінку напруженості плану, виходячи з аналізу динаміки обсягу продукції.

. Проаналізувати виробництво продукції основної номенклатури в натуральному і вартісному вираженні (за звітний період). Розрахувати виконання плану за асортиментом. Визначити зміну рівня спеціалізації підприємства.

. Дати оцінку діяльності підприємства з покращення якості та технічного рівня продукції. Вивчити динаміку обсягу і питомої ваги продукції вищої якості. Охарактеризувати вплив зміни якості на основні показники діяльності підприємства.

. Оцінити ритмічність випуску продукції по кварталах. Розрахувати питому вагу продукції і коефіцієнт ритмічності. Скласти аналітичну таблицю і заповнити її.

. Проаналізувати виконання розробленого підприємством плану по продуктивності праці.

. Проаналізувати динаміку показників фондовіддачі і фондомісткості.

. Зробити аналіз показників ефективності використання матеріальних ресурсів.

. Проаналізувати собівартість товарної продукції за статтями витрат. Виявити позитивні і негативні відхилення в собівартості. Вказати резерви зниження витрат.

. Проаналізувати рівень і динаміку показників фінансових результатів діяльності підприємства. Результати аналізу оформити в таблицю. Зробити висновки про динаміку та структуру фінансових результатів. Дати рекомендації щодо збільшення прибутку і рентабельності.


Аналіз виробництва і реалізації продукції

Визначити динаміку товарної продукції по роках наростаючим підсумком. Дати оцінку напруженості плану, виходячи з аналізу

Розрахуємо величину виконання плану за формулою:


ОВП=Ф 1 / П 1 х100% (1)


ОВП 1=21925/21000х100=104,4

ОВП 2=21037/18254х100=115,3

Розрахуємо абсолютний приріст (на базисної основі):


? y=y i - y 0 (2)


? y 1план=21000 - 21685=- 685

? y 1факт=21925 - 21685=240

? y 2план=18254 - 21685=- 3431

? y 2факт=21037 - 21685=- 648

в) Розрахуємо темп зростання ТП по роках:


Тр=y i / y 0 х100% (3)


рік: Тр п=21000/21685х100=96,84

Тр ф=21925/21685х100=101,11

рік: Тр п=18254/...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз Виконання плану з собівартості ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
  • Реферат на тему: Динаміка показників обсягу продукції і виробництва. Методи аналізу продукт ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат і аналіз виробництва та реалізації продукції підп ...
  • Реферат на тему: Аналіз матеріальних витрат у складі собівартості продукції підприємства
  • Реферат на тему: Планування показників якості випуску продукції як основа фінансової стійкос ...