Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Планування показників якості випуску продукції як основа фінансової стійкості підприємства (на матеріалах ТОВ &Опти-макс&)

Реферат Планування показників якості випуску продукції як основа фінансової стійкості підприємства (на матеріалах ТОВ &Опти-макс&)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


про проходження переддипломної практики

Кузнєцової Катерини Геннадіївна

курс навчання навчальна група 5ФОСО

Місце проходження практики Товариство з обмеженою відповідальністю «Опти-макс», 392018, г. Тамбов, ул. Степова, д.72.

Терміни проходження практики: з «11» січня 2013р. по «7» квітня 2013

Керівники практики:

Від вузу: Харламова Таїсія Миколаївна

Тема випускної кваліфікаційної роботи: Планування показників якості випуску продукції як основа фінансової стійкості підприємства (на матеріалах ТОВ «Опти-макс»).

Мета проходження переддипломної практики: підготовка дипломної роботи, збір і систематизація матеріалів для написання її практичної частини

Завдання переддипломної практики:

вивчення досвіду роботи організації, що є базою практики;

систематизація та аналіз зібраних матеріалів, виявлення актуального досвіду і проблем, пов'язаних з виконанням даною організацією покладених на неї завдань.

. Матеріали, необхідні для підготовки теоретичного розділу випускної кваліфікаційної роботи: Балашов А.П. («Основи менеджменту), Бороненкова С.А. («Економічний аналіз в управлінні підприємством»), Дубровін І.А. (Організація і планування виробництва на підприємствах »), Жданов С.А. («Механізми економічного управління підприємства») та ін.

. Матеріали, необхідні для підготовки аналітичного розділу випускної кваліфікаційної роботи: бухгалтерський баланс за 2012р., Звіт про прибутки і збитки за 2012р., Звіт про зміни капіталу за 2012р., Звіт про рух грошових коштів за 2012р.

. Інші матеріали, з якими необхідно ознайомитися студенту:

Керівник випускної кваліфікаційної роботи: Дементьєв Микола Вікторович.

«11» січня 2013р


ВСТУП


У період з 11 лютого по 7 квітня 2013 я проходила переддипломну практику в ТОВ «Опти-макс», що знаходиться за адресою: 392018, г.Тамбов, вул. Степова, д.72.

У зазначений період я виконував обов'язки бухгалтера організації.

Метою переддипломної практики є розгляд порядку роботи організації.

Завдання практики полягають в наступному:

- поглибленні знань та отриманні практичних навичок в галузі виробничо-економічної, фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємства;

- ознайомлення з історією діяльності, видом власності, організаційно-правовою формою, системою управління і структурними підрозділами підприємства;

- знайомство з роботою кадрових служб підприємства та посадовими обов'язками їхніх фахівців;

- формування умінь і навичок виконання економічного аналізу та економічних розрахунків;

- придбання умінь і навичок професійної поведінки в процесі трудової діяльності за обраною спеціальністю на підприємстві.


1. Економіко-організаційна характеристика підприємства


Назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Опти-макс».

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю.

Форма власності: приватна.

Адреса підприємства: 392018, г.Тамбов, вул. Степова, д.72.

Мета та види діяльності юридичних осіб закріплюються в установчих документах. Основним установчим документом ТОВ «Опти-макс» є: установчий договір і статут з внесеними до них змінами.

Головною метою (місією) створення і функціонування підприємства є отримання максимально можливого прибутку за рахунок реалізації споживачам готової продукції, на основі якої задовольняються соціальні й економічні запити трудового колективу і власників засобів виробництва.

На основі загальної місії підприємства формуються і встановлюються загальнофірмові цілі, які визначені інтересами власника, розмірами капіталу, ситуацією всередині підприємства, зовнішнім середовищем.

У статуті підприємства визначаються організаційно-правова форма, його назва, адреса, органи управління та контролю, порядок розподілу прибутку і утворення фондів, умови реорганізації та ліквідації підприємства.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробничо-господарська, торгово-закупівельна діяльність, спрямована на отримання прибутку і задоволення суспільних і приватних інтересів в продукції ви...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: ЗВІТ про проходження економічної практики за спеціальністю «Менеджмент орга ...
  • Реферат на тему: Організаційно-правова характеристика підприємства. Аналіз економічної діял ...
  • Реферат на тему: Організація наукового дослідження на рівні виконання випускної кваліфікацій ...
  • Реферат на тему: Звіт з переддипломної практики
  • Реферат на тему: Звіт з переддипломної практики