Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Вивчення структурної організації та системи команд мікроконтролерів сімейства МК51

Реферат Вивчення структурної організації та системи команд мікроконтролерів сімейства МК51
Лабораторна робота №1

Мікропроцесорні системи

Вивчення структурної організації та системи команд мікроконтролерів сімейства МК51
Виконав

Черкасов А.О.
Москва - 2012р.

Завдання


Знайти найбільший елемент масиву, розташованого у внутрішній пам'яті, і зберегти його значення в стеку.

Використовувані регістри і комірки пам'яті


Регістр або осередок памятіНазначеніеR0 (0000h) Адреса поточного елемента масиву. У початковий момент містить адресу початку масиву - 0010h.R1 (0001h) Кількість елементів масиву. Лічильник ітерацій.R2 (0002h) Регістр для тимчасового зберігання даних (елемента масиву, з яким в даній ітерації ведеться робота) .0008hНаібольшій елемент масиву даних, записаний в стек після завершення роботи программи.0010h - 0013hДанние.

Алгоритм розв'язання задачі- адреса початкового елемента массіва- кількість елементів ... dm - елементи масивуОпис використовуваних команд


MOVRn, #data

n=0-7


Запис в регістр Rn даних #data.


MOV ad, #data

Запис за адресою ad даних #data.


MOVA,Rn

n=0-1

Запис з внутрішньої пам'яті даних (ВПД) в акумулятор даних, розташованих за адресою, який міститься в регістрі Rn.


INC Rn

n=0-7


Додаток одиниці до даних, записаних на регістрі Rn.


DEC Rn

n=0-7


Віднімання одиниці з даних, записаних на регістрі Rn.


XCH A, ad


Обмін даними між акумулятором і адресою ad.


JZ rel


Перехід за адресою або мітці rel, якщо на акумуляторі нуль.


MOV ad,Rn

n=0-7


Запис за прямим адресою даних з ВПД, адреса яких записаний в регістрі Rn.


SUBB A, ad


Віднімання з заемом з акумулятора значення, записаного в ВПД за адресою ad.


JBC bit, rel


Перехід за адресою або мітці rel, якщо встановлений біт bit, з очищенням цього біта.


SJMP rel

масив пам'ять програма стек

Безумовний перехід по мітці rel.


PUSH ad


Запис у стек значення, записаного за адресою ad.

Код програми


;// --------------------------------------------------------------//

;// Опис: Lab. Work (ASM Version)//

;// Copyright: MIREA, 1998 - 2000//

;// Процесор: МК 51//

;// Версія: 1.0//

;// Асемблер: A51 v. 6.02//

;// Дата: XX.XX.2001//

;// Коментарі: Файл-заготовка//

;// -------------------------------------------------------------//

;--- Тема програми. Не змінюйте его !!!----

NAME LAB_DEMO

USING 0; Використовувати банк регістрів 0

Jmp Start; Початок програми

ORG 03h

LJmp Ext0Srv; Адреса обробника EXT INT 0

ORG 0BH; Адреса обробника TIMER INT 0

LJmp Time0Srv;

ORG 13H; Адреса обробника EXT INT 1

LJmp Ext1Srv;

ORG 1BH; Адреса обробника TIMER INT 1

LJmp Time1Srv;

ORG 23H; Адреса обробника переривання від

LJmp RiTiSrv; послідовного порту

;--- Конец заголовка ----

; ---------- Тут вводите код програми ----------

; ---------- Ініціалізація ------------------------------

Start: MOV R0, # 0010h; Початкова адреса масиву

MOV R1, # 0004h; Кількість ел-тів

; ---------- Дані --------------------------------------- - 0010h, # 0Ah0011h, # 0Bh0012h, # 07h0013h, # 0Fh

; ---------- Кінець даних -------------------------------

MOV A, @ R0; Перший (еталонний) ел-т - на акумуляторі

; ---------- Кінець ініціалізації --------------------

; ---------- Головний цикл -------------------------------

Loop: INC R0; Наступна адреса ел-та

DEC R1; Декремент кол-ва ел-тів

XCH A, 0001h; Обмін акумулятора і R1 (еталонний ел-т на R1)

JZ EndLoop; Якщо на акумуляторі нуль (ел-ти масиву скінчилися) - кінець програми

XCH A, 0001h; Обмін акумулятора і R1 (еталонний ел-т на A)

MOV 0002h, @ R0; Запис у R2 слід. ел-та, адреса якого на R0

XCH A, 0002h; Обмін акумулятора і R2 (еталонний ел-т на R2)

SUBB A, 0002h; Віднімання з наступного елемента еталонного

XCH A, 0002h; Обмін акумулятора і R2 (еталонний ел-т на A)

JBC cy, Loop; Якщо є перенос (ел-т менше етал...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми обробки масиву даних з побудовою діаграми (предметна обла ...
  • Реферат на тему: Проектування програми з аналізу масиву
  • Реферат на тему: Вивчення бази даних та системи управління базами даних
  • Реферат на тему: Обробка одновимірних масивів. Виділення мінімального і максимального елеме ...
  • Реферат на тему: Поняття і елементи масиву