Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Звіт про проходження виробничої практики в ВАТ «Сировар»

Реферат Звіт про проходження виробничої практики в ВАТ «Сировар»

Введення

Практика була пройдена в планово-економічному відділі під керівництвом головного економіста підприємства. Планово-економічний відділ відноситься до найбільш важливих підрозділам підприємства.

Поточний повсякденний аналіз ходу виконання плану ведеться кожним керівником дільниці, цеху шляхом зіставлення обсягу робіт на кожен день з денним завданням і обсягами за попередні дні з початку місяця.

За даними про виконані обсягах робіт, що надходять в контору здійснюється контроль за виконанням плану. Для цього плановий відділ узагальнює відомості і надає на розгляд керівництву ВАТ «Сировар».

Для повсякденного контролю за ходом виконання плану ведуться графіки за основними показниками роботи. Результати аналізу обговорюються на виробничій нараді.

До завдань планового відділу відносяться:

- виявлення відхилень від плану випуску продукції за загальним обсягом і за окремими видами продукції;

- виявлення факторів, що вплинули на виконання плану, і вивчення їх;

- вивчення виконання випуску продукції по її структурі;

- визначення плану випуску продукції за порівнянні з минулим звітним періодом;

- динаміка виконання плану продукції з початку року;

- перспективи виконання річного плану випуску продукції.

Метою виробничої практики є закріплення знань, умінь і навичок аналітичної діяльності з підготовки та використання інформації, представленої в бухгалтерській фінансової звітності з метою розробки проектів управлінських рішень, спрямованих на подальший розвиток діяльності господарюючого суб'єкта.


Основними завданнями виробничої практики є: провести аналіз роботи ВАТ «Сировар» за 2010 - 2011 роки;

- вивчення організації внутрішнього контролю при відображенні основної діяльності та інших операцій господарюючого суб'єкта;

- закріплення набутих теоретичних знань;

- придбання досвіду роботи в трудових колективах при вирішенні виробничих питань;

- отримання інформації про особливості роботи фінансово-економічного відділу і бухгалтерії;

- вивчення конкретної виробничої та іншої ділової документації;

Виробнича практика проходила в період з 25 червня по 9 липня 2012 року.

1 Загальна характеристика ВАТ «Сировар»

Відкрите акціонерне товариство «Сировар» іменоване надалі «Суспільство» було зареєстровано постановою глави Іпатовскій районної державної адміністрації Ставропольського краю за №593 від 03сентября 1996 року.

Статут підприємства затверджений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог Федерального закону від 26.12.95 №208-ФЗ «Про акціонерні товариства». Суспільство є юридичною особою і вважається створеним з моменту його державної реєстрації. У своїй діяльності Товариство керується цим статутом і чинним російським законодавством. Цілями Товариства є розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку. Основними видами діяльності Товариства є закупівля, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, молока.

Повний фірмове найменування Товариства російською мовою: Відкрите акціонерне товариство «Сировар». Скорочене фірмове найменування Товариства російською мовою: ВАТ «Сировар». Місцезнаходження та поштова адреса Товариства: Російська федерація, 356630, Ставропольський край, м Ипатово, вул. Зарічна 38. Товариство створене без обмеження строку діяльності, але може бути реорганізовано або ліквідовано в відповідно до цього Статуту та чинним законодавством. Товариство не має філій та представництв.

Статутний капітал Товариства становить 167400 рублів і складається з номінальної вартості акцій Товариства, придбаних акціонерами. Статутний капітал розділений на 8 370 звичайних іменних акцій номінальною вартістю 20рублей кожна, загальна вартість яких становить 167 400 рублів або 100% статутного капіталу. Всі акції Товариства є іменними і випускаються в бездокументарній формі. Суспільство вправі набувати розміщені їм акції за рішенням загальних зборів акціонерів про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом придбання частини розміщених акцій з метою зменшення їх загальної кількості. Суспільство має право придбавати розміщені їм акції за рішенням загальних зборів акціонерів або за рішенням Ради директорів Товариства.

Як юридична особа, Товариство діє через свої органи. До складу органів Товариства входять: загальні збори акціонерів, рада директорів, Генеральний директор. Функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. У разі прийняття рішення про ліквідацію Товариства, всі функції по управлінню справами Товариства переходять до ліквідаційної комісії.

Кер...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Акціонерні товариства і товариства, як форми господарювання
  • Реферат на тему: Перспективи розвитку сільськогосподарського товариства з обмеженою відповід ...
  • Реферат на тему: Фінансової аналіз діяльності відкритого акціонерного товариства &Капітал Ст ...
  • Реферат на тему: Планування виручки від реалізації продукції на прикладі діяльності Межиріче ...
  • Реферат на тему: Як правильно скласти протокол загальних зборів господарського товариства