Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Побудова і використання комп'ютерних моделей

Реферат Побудова і використання комп'ютерних моделей

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Санкт-Петербурзький ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ


Кафедра інформатики

Реферат на тему:

В«Побудова і використання комп'ютерних моделей В»Виконала:

студентка 1-го курсу гр № 119.

Міхеенкова Н.В


Перевірив:

науковий керівник

Кузьміна Л.І.


Санкт-Петербург

2007р

Зміст


Введення

Побудова і використання комп'ютерних моделей

Шляхи побудови комп'ютерних моделей

Список літератури

В 

Введення


Комп'ютерне моделювання починається як звичайно з об'єкта вивчення, в якості якого можуть виступати: явища, процес, предметна область, життєві ситуації, завдання. Після визначення об'єкта вивчення будується модель. При побудові моделі виділяють основні, домінуючі фактори, відкидаючи другорядні. Виділені фактори перекладають на зрозумілу машині мову. Будують алгоритм, програму. p> Коли програма готова, проводять комп'ютерний експеримент і аналіз отриманих результатів моделювання при варіації модельних параметрів. І вже в Залежно від цих висновків роблять потрібні корекції на одному з етапів моделювання: або уточнюють модель, або алгоритм, або точніше, більш коректніше визначають об'єкт вивчення. p> Комп'ютерні моделі проходять дуже багато змін і доробок перш, ніж приймають свій остаточний вигляд. Етапи комп'ютерного моделювання можна представити у вигляді схеми:


Об'єкт - Модель - Комп'ютер - Аналіз - Інформ. модель

! ______! ! _____! ! ____________! ! ______!

модел-е прогр-е к.експерімент знання


У методі комп'ютерного моделювання присутні всі важливі елементи розвиваючого навчання і пізнання: конструювання, опис, експериментування і т.д. У результаті видобуваються знання про досліджуваний об'єкт-оригіналі. p> Однак важливо не плутати комп'ютерну модель (моделює програму) з самим явищем. Модель корисна, коли вона добре узгоджується з реальністю. Але моделі можуть передбачати і ті речі, які не відбудуться, а деякі властивості дійсності модель може і не прогнозувати. Проте, корисність моделі очевидна, зокрема, вона допомагає зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші явища. p> Сучасне комп'ютерне моделювання виступає як засіб спілкування людей (обмін інформаційними, комп'ютерними моделями та програмами), осмислення і пізнання явищ навколишнього світу (комп'ютерні моделі сонячної системи, атома і т.п.), навчання та тренування (тренажери), оптимізації (підбір параметрів).

Комп'ютерна модель - це модель реального процесу або явища, реалізована комп'ютерними засобами.

Комп'ютерні моделі, як правило, є знаковими або інформаційними. До знакових моделям в першу чергу відносяться математичні моделі, демонстраційні й імітаційні програми. p> Інформаційна модель - набір величин, що містить необхідну інформацію про об'єкт, процес, явищі.

Гј Головним завданням комп'ютерного моделювання виступає побудова інформаційної моделі об'єкта, явища.

Гј Найголовніше і найскладніше в комп'ютерному моделюванні - це побудова або вибір тієї чи іншої моделі.

При побудові комп'ютерної моделі використовують системний підхід, який полягає в наступному. Розглянемо об'єкт - сонячну систему. Систему можна розбити на елементи - Сонце і планети. Введемо відносини між елементами, наприклад, віддаленість планет від Сонця. Тепер можна розглядати незалежно відносини між Сонцем і кожної з планет, потім узагальнити ці відносини і скласти загальну картину сонячної системи (принципи декомпозиції і синтезу). p> Деякі характеристики моделей є незмінними, не міняють своїх значень, а деякі змінюються за певними законами. Якщо стан системи змінюється з часом, то моделі називають динамічними, в іншому випадку - статичними.

В 

Побудова комп'ютерної моделі. Моделювання


При побудові моделей використовують два принципи: дедуктивний (від загального до окремого) і індуктивний (від приватного до загального). p> При першому підході розглядається окремий випадок загальновідомою фундаментальної моделі. Тут при заданих припущеннях відома модель пристосовується до умов модельованого об'єкта. Наприклад, можна побудувати модель вільно падаючого тіла на основі відомого закону Ньютона ma = mg-F сопр і в якості допустимого наближення прийняти модель рівноприскореного руху для малого проміжку часу. p> Другий спосіб передбачає висунення гіпотез, декомпозицію складного об'єкта, аналіз, потім синтез. Тут широко використовується подобу, аналогічне моделювання, умовивід з метою формування яких закономірностей у ви...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Застосування систем комп'ютерного моделювання для дослідження математич ...
  • Реферат на тему: Імітаційні комп'ютерні моделі як інструмент модернізації вищої освіти
  • Реферат на тему: Імітаційні комп'ютерні моделі як інструмент модернізації вищої освіти
  • Реферат на тему: Імітаційні комп'ютерні моделі як інструмент модернізації вищої освіти
  • Реферат на тему: Навчання побудови та використання комп'ютерних моделей в базовому курсі ...