Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Використання фреймів для представлення знань

Реферат Використання фреймів для представлення знань

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УСТАНОВА ОСВІТИ

Мінський державний лінгвістичний університет

Кафедра інформатики та прикладної лінгвістики

РЕФЕРАТ

для допуску до складання диференційованого заліку з дисципліни

«Основи інформаційних технологій»

на тему: використанні фреймів ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ
Підготовлено: Колб Е.С.

магістрантом кафедри

загального мовознавства

Проверен: Зубовим А.В.

доктором філологічних наук, професором
Мінськ, 2 014

ЗМІСТ


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

§1. ЗНАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ І ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

§2. СПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ

§3. СПЕЦИФІКА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ У ВИГЛЯДІ фрейми

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


ІІ Штучний інтелект

БД База даних

БЗ База знань


ВСТУП


Способи подання знань - це один з найважливіших напрямків досліджень у галузі штучного інтелекту. При їх створенні неможливо обійтися без різних моделей представлення знань. Це обумовлено, в першу чергу, тим фактом, що без знань штучний інтелект не може існувати в принципі.

Справді, уявімо собі людину, яка не знає нічого, навіть абсолютно елементарних речей. Поведінка такої людини навряд чи можна вважати розумним. І таких прикладів безліч. Саме тому, при створенні систем штучного інтелекту особлива увага приділяється способам представлення знань.

Незважаючи на той факт, що сьогодні розроблено вже достатня кількість способів подання знань, питання вибору конкретного способу для вирішення якої-небудь задачі раніше залишається актуальним. Одна з проблем у поданні знань - як зберігати й обробляти знання в інформаційних системах lt;http://ru.wikipedia/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0gt; так, щоб машини могли використовувати їх для досягнення поставлених завдань.

Дана робота присвячена вивченню фреймового способу представлення знань, його специфіки та основних характеристик. У роботі також представлений і огляд інших методів представлення знань, адже кожен з них володіє своїми плюсами і мінусами. Від вибору способу представлення знань залежить не стільки ефективність виконання поставленого завдання, скільки можливість її рішення взагалі.


§1. Знання: визначення та основні властивості


Поняття «знання» можна розглядати як корисну інформацію, накопичену людиною в боротьбі з природою за своє існування. В цілому цьому поняттю важко дати строге однозначне визначення, оскільки воно включає в себе складові поняття таких наук, як філософія, психологія, логіка [14, с. 5]. В якості робочого визначення поняття «знання» приймемо наступне: знання - це результат процесу пізнання людиною дійсності, її адекватне відображення в свідомості людини у вигляді уявлень, понять, визначень, умовиводів, теорій. По суті знання є продукт громадської і духовної діяльності людей. Щоб знання могло служити засобом практичного оволодіння навколишньою дійсністю (предметами, процесами), воно повинно мати ці предмети і процеси у своєму змісті, відображати властивості та закономірності об'єктивної реальності. Причому в знанні предмети і процеси повинні відображатися не тільки такими, якими вони є в природі, але і якими вони можуть бути в результаті практичної діяльності людини. Знання - це не просто механічне копіювання предметів і процесів навколишньої дійсності, а результат суб'єктивної діяльності людини, в результаті якої створюється образ, модель або схема предмета або процесу.

Конкретизуючи поняття «знання», можна уявити його складається з фактів і правил [9, с. 11]. Наприклад:

Факт: Запалена плита - гаряча.

Правило: Якщо покласти руку на запалену плиту, то можна обпектися.

Факт: У англійському слові BEDS перед закінченням - S варто дзвінких приголосних - D.

Правило: Якщо англійське іменник в однині закінчується на дзвінку приголосну, то суфікс множини цього іменника вимовляється як [Z].

Факт: У пропозиції «Коса затупілась, і ми вирішили відпочити» праворуч поруч зі словом «коса» знаходиться дієслово «затуп...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економіка знань. Нові знання в сучасному світі. Істинність нових знань
  • Реферат на тему: Представлення знань в інформаційних системах
  • Реферат на тему: Представлення знань в інтелектуальних системах
  • Реферат на тему: Класифікація моделей представлення знань
  • Реферат на тему: Класифікація моделей представлення знань