Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Системи автоматизації і управління технологічними процесами

Реферат Системи автоматизації і управління технологічними процесами

Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфуллина


СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ і управління технологічними процесами

для студентів очного і заочного - дистанційного навчання за спеціальністю 050718 - Електроенергетика
Астана 2009

Міністерство сільського господарства РК

УДК 681.5

Навчальне посібник підготовлено ст. пр. кафедри В«Експлуатації електрообладнанняВ» І.М. Волошин. p align="justify"> Рецензенти: Кешу С.А., д.т.н., професор кафедри електроенергетики Казнав;

Байніязов Б.А., к.т.н., завідувач кафедрою електропостачання Казато ім. С.Сейфулліна. p align="justify"> Системи автоматизації і управління технологічними процесами: Навчальний посібник. - Астана: Каз АТУ, 2009 - 7 2с., Іл. p align="justify"> Комп'ютерний набір текстової та графічної частини - Волошин І.М. p align="justify"> У посібнику розглянуто загальні теоретичні принципи організації сучасних систем, автоматизації технологічних процесів, представлені відомості про складові ієрархію автоматизації частинах, проведено аналіз сучасних апаратних і програмних засобів. Наводяться загальні відомості про нормативну і документальній базі розробки та експлуатації САУ ТП. p align="justify"> Даний посібник дає уявлення студенту, не тільки про основи автоматизації, але і розглядається процес навчання дисципліною В«Системи автоматизації технологічних процесівВ». Наведено типові задачі, методика їх вирішення, завдання для самостійного рішення, деякі довідкові дані

Розглянуто і схвалено до видання - методичної комісія енергетичного факультету (протокол № 6 від 22 січня 2009р.)

Навчально-методичною радою Каз АТУ ім. С. Сейфуллина (Протокол № 5 від 12 травня 2010)

1. ВСТУП У КУРС САУ ТП


.1 Передумови появи САУ ТП


Сучасний етап розвитку промислового виробництва характеризується переходом до використання сучасних технологій, прагненням домогтися гранично високих експлуатаційних характеристик як чинного, так і проектованого устаткування, необхідністю звести до мінімуму будь-які виробничі втрати. Все це можливо тільки за умови істотного підвищення якості управління промисловими об'єктами, у тому числі шляхом широкого застосування САУ ТП. p align="justify"> Техніко-економічними передумовами створення САУ ТП є, перш за все, зростання масштабів виробництва, збільшення одиничної потужності устаткування, ускладнення виробничих процесів, використання форсованих режимів (підвищені тиск, температури, швидкості реакцій), поява установок і цілих виробництв, що функціонують в критичних режимах, посилення і ускладнення зв'язків між окремими ланками технологічного процесу. Останнім часом у розвитку багатьох галузей промисловості з'явилися нові чинники, пов'язані не тільки з підвищенням вимог до кількості та якості продукції, що випускається, але і з напруженістю в галузі трудових ресурсів. Зростання продуктивності праці, в тому числі шляхом його автоматизації, стає практично єдиним джерелом розширення виробництва. Зазначені обставини висувають нові вимоги до масштабів використання і до технічного рівня САУ ТП, до забезпечення їх надійності, точності, швидкодії, економічності, тобто до ефективності їх функціонування. Ще однією важливою передумовою застосування САУ ТП в промисловості є необхідність реалізації значних потенційних виробничих резервів. Зауважимо, що технічна база виробництва в більшості галузей промисловості досягла до теперішнього часу такого рівня розвитку, при якому ефективність виробничого процесу самим безпосереднім і істотно залежить від якості управління технологією та організації виробництва. Тому на перший план висувається завдання оптимального управління технологічними процесами, вирішити яку без розвиненої САУ ТП в більшості випадків неможливо. br/>

1.2 Система технологічного процесу - САУ ТП


Технологічні процеси служать матеріальною базою будь-якого виробництва, тому для підвищення таких характеристик виробництва, як продуктивність, якість (надійність) випускається, рентабельність виробництва, необхідно забезпечити В«керованістьВ» процесів і впровадити автоматизовані системи управління ними. У поняття В«технологічний процес як об'єкт управлінняВ» включається, зокрема, технологічне обладнання, крім датчиків і виконавчих органів, які є конструктивними елементами обладнання, але входять до складу технічних засобів САУ ТП, тому управління технологічним процесом у наступному викладі означає управління режимами роботи технологічного обладнання.

сторінка 1 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектування системи автоматизації управління бізнес-процесами
  • Реферат на тему: Модернізація системи автоматизації вимірювання кількості та показників якос ...
  • Реферат на тему: Розрахунок і оптимізація каскадної системи автоматичного регулювання та авт ...
  • Реферат на тему: Дослідження технологічного процесу як об'єкта управління і автоматизаці ...
  • Реферат на тему: Гнучкі виробничі системи - основний напрямок комплексної автоматизації маши ...