Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Реферат Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Введення


Страхування як сфера фінансової діяльності виникло з поділу суспільної праці і розвивалося в міру усвідомлення людиною цінності свого життя, здоров'я та майна.

В умовах переходу до ринкової економіки страхування належить до числа найбільш швидко розвиваються галузей господарської діяльності. Ринкова економіка, і насамперед недержавний сектор народного господарства, пред'являє попит на різні види страхування, так як приватна власність, на відміну від державної, потребує у всеосяжній страховому захисті. Вона не має за своєю спиною фінансових гарантій з боку держави і хоче убезпечити себе від наслідків можливих ризиків.

Страхування належить до числа найбільш старих і стійких форм забезпечення господарського життя, що сягають корінням в далеку історію. Страхування здійснюється на підставі договорів майнового або особистого страхування, укладених громадянином або юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком). За своєю суттю страхування являє собою створення цільових фондів грошових коштів, призначених для захисту майнових інтересів населення в приватній і господарського життя від стихійних лих та інших непередбачених випадкових за своєю природою надзвичайних подій, що супроводжуються збитками.

У суспільстві страхування відіграє роль механізму, що перерозподіляє фінансові кошти (страховий фонд) від всіх членів суспільства до тих, хто потребує фінансової допомоги в результаті відбулися з ними страхових випадків. На відміну від соціального страхування, де застрахованими є більшість або всі громадяни, в комерційному страхуванні перерозподіл відбувається тільки між членами конкретного страхового фонду, уплатившими в нього страхові премії.

Страхування від нещасних випадків є самим традиційним видом особистого страхування для страхової практики. Основною метою страхування від нещасних випадків є відшкодування збитку, нанесеного здоров'ю та життю застрахованого в результаті нещасного випадку.

Страхування від нещасних випадків є традиційним видом страхування життя, зміст якого останнім часом змінилося за рахунок включення додаткового страхового покриття у вигляді страхування смертельно небезпечних заболеваній66, таким чином, повне сучасне назва цього виду - страхування від нещасних випадків і хвороб. Основна мета страхування від нещасних випадків - відшкодування збитку, нанесеного здоров'ю та життю застрахованого в результаті нещасного випадку або настання захворювання.Глава I. Загальні положення про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань


. Завдання обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань


Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є видом соціального страхування і передбачає: забезпечення соціального захисту застрахованих і економічної зацікавленості суб'єктів страхування в зниженні професійного ризику; відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю застрахованого при виконанні ним обов'язків за трудовим договором і в інших встановлених Федеральним законом Російської Федерації від 24 липня 1998 N 125-ФЗ Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань raquo ;, випадках , шляхом надання застрахованому в повному обсязі всіх необхідних видів забезпечення по страхуванню, у тому числі оплату витрат на медичну, соціальну та професійну реабілітацію; забезпечення запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму та професійних захворювань.

Федеральний закон не обмежує права застрахованих на відшкодування шкоди, здійснюваного відповідно до законодавства Російської Федерації, в частині, що перевищує забезпечення по страхуванню.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, а також організації та громадяни, які наймають працівників, вправі крім обов'язкового соціального страхування, передбаченого Федеральним законом, здійснювати за рахунок власних коштів інші види страхування працівників, передбачені законодавством Російської Федерації.

. Основні поняття.


Для цілей Федерального закону використовуються наступні основні поняття:

об'єкт обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - майнові інтереси фізичних осіб, пов'язані з втратою цими фізичними особами здоров'я, професійної працездатності або їх смертю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

суб'єкти страхування - з...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відрахування на державне соціальне страхування та обов'язкове страхуван ...
  • Реферат на тему: Проблеми реалізації права обов'язкового соціального страхування від нещ ...
  • Реферат на тему: Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  • Реферат на тему: Нормативне регулювання Формування, перестрахування та витраченного коштів Ф ...
  • Реферат на тему: Страхування від нещасних випадків на виробництві