Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Реферат Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

Вищої професійної освіти

Іванівський державний університет

Економічний факультет

Кафедра економіки та організації підприємництва

Лабораторна робота

З дисципліни: Страхування

Тема: Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Студентки 1 групи, 2 курсу

економічного факультету

Амирханян А.Н.

Науковий керівник:

доктор економічних наук

Амосова Наталія Анатоліївна


Іваново, 2013

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні питання страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.1 Загальні положення

1.2 Права та обов'язки суб'єктів страхування

Глава 2. Методична частина

2.1 Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013 рік і на плановий період 2014 і 2015 років

Глава 3. Практична частина

3.1 Внески на страхування від нещасних випадків і профзахворювань

3.2 Визначення страхового тарифу

3.3 Статистичні дані

Висновок

Список використаної літератури

Введення


Обов'язкове страхування від нещасних випадків є одним з елементів системи соціального страхування та покриває ризики виробничого травматизму та професійних захворювань. Сфера його дії обмежується наслідками нещасних випадків, що відбуваються на робочому місці або в робочий і супутнє йому час. Суттєвою особливістю цього виду обов'язкового

страхування від нещасних випадків є те, що страхові внески повністю сплачує роботодавець. Обов'язковому страхуванню

від нещасних випадків на виробництві зазвичай підлягають усі наймані працівники, які навчаються, діти, які відвідують дошкільні установи, фермери та особи, які працюють в селянських господарствах.

Обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві існує майже у всіх розвинених країнах, сприяючи підвищенню соціальної захищеності населення. У Російській Федерації 24 липня 1998 був прийнятий федеральний закон, що встановлює правові основи організації обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань (набрав чинності з 1 січня 2000 р.).

Цей Закон встановлює в Російській Федерації правові, економічні та організаційні основи обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і визначає порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівника при виконанні ним обов'язків за трудовим lt;consultantplus://offline/ref=EDEF53507FCEDE986586E542FCB1F88D8FBB120F65C12A1794FFE525EE41963C0244F25EF67F93705EM4Mgt; договором і в інших встановлених цим законом випадках.

Обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань передбачає забезпечення соціального захисту працівників за допомогою:

відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників при виконанні ними обов'язків за трудовим договором або в інших встановлених законодавством випадках;

підвищення зацікавленості підприємств і організацій у зниженні рівня професійного ризику;

фінансування запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму та професійних захворювань.

Проведення обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань було покладено на Фонд соціального страхування РФ (ФСС). За законом кошти на здійснення даного виду страхування повинні відображатися в бюджеті ФСС окремими рядками і не підлягають вилученню. Однак практика показала, що кошти, одержувані на страхування від нещасних випадків, можуть бути використані ФСС на потреби державного соціального страхування в цілому, що підтверджується федеральними законами про бюджет фонду.

Мета даної лабораторної роботи полягає у розкритті змісту такого виду страхування як обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, а також у необхідності характеристики механізмів розрахунку тарифів і ризиків. Для цього необхідно вирішити наступні завдання:

розкрити сутність даного виду страхування;

розглянути завдання та принципи даного виду страхування;

сторінка 1 з 35 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відрахування на державне соціальне страхування та обов'язкове страхуван ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві ...
  • Реферат на тему: Проблеми реалізації права обов'язкового соціального страхування від нещ ...
  • Реферат на тему: Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення і обов'язко ...
  • Реферат на тему: Страхування від нещасних випадків на виробництві