Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Проблеми реалізації права обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Реферат Проблеми реалізації права обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Теоретичні основи обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

.1 Поняття та принципи обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

.2 Поняття соціальних страхових ризиків

Глава 2. Проблеми реалізації права обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

.1 Права та обов'язки страховика і страхувальника при здійсненні обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

.2 Право на отримання забезпечення у разі смерті застрахованої особи

.3 Підстави і види страхового забезпечення

Висновок

Список використаної літературиВСТУП


Актуальністю теми дослідження є те, що формування ефективних механізмів, що забезпечують соціальний захист працівників, їхніх сімей, реалізацію права працівників на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни, є найважливішим напрямом державної політики, без належної уваги до якого неможливо вирішити існуючі на сьогоднішній день соціальні та демографічні проблеми. За багатьма параметрами російська система обов'язкового соціального страхування, покликана вирішувати ці завдання, схожа з найбільш розвиненими системами соціального страхування у світі, але її ефективність, на жаль, не можна назвати високою.

Інституційні реформи економіки 90-х років привели до зміни структури зайнятості населення - більш ніж у два рази збільшилася частка зайнятих у сфері управління, фінансів, кредиту і страхування, також значно зросла частка осіб, зайнятих у торгівлі та громадському харчуванні. У той же час скоротилася кількість працівників, зайнятих у промисловості, будівництві та в сільському господарстві. А оскільки в цих видах економічної діяльності ризик травматизму досить великий, це призвело до деякого зниження показників виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Щоб істотно зменшити рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності, необхідно економічно стимулювати роботодавців до проведення запобіжних заходів, поліпшення охорони праці, впровадженню безпечних технологій і т.п. На вирішення зазначеної задачі направлено обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Крім цього, воно здійснюється з метою соціального захисту застрахованих осіб, потерпілих на виробництві, в тому числі шляхом відшкодування шкоди, заподіяної їх життю і здоров'ю при виконанні трудових обов'язків.

Метою дослідження є вивчення теоретичних основ соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства.

Виходячи з цілей дослідження, поставлені і вирішені наступні завдання:

. Конкретизувати поняття обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, розробити принципи правового регулювання відносин, що виникають у зв'язку з наданням страхового забезпечення застрахованим особам.

. Дослідити поняття соціальних страхових ризиків.

. Проаналізувати права та обов'язки страховика і страхувальника

. Вивчити особливості правового становища суб'єктів обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

. Виявити правові проблеми, що виникають у зв'язку з наданням різних видів страхового забезпечення.

. Розглянути підстави і види страхового забезпечення.

. Виділити основні напрями вдосконалення даного виду обов'язкового соціального страхування і сформулювати пропозиції щодо зміни чинного законодавства.

Об'єктом дослідження дипломного проекту є соціально-трудове регулювання обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Предметом дослідження служать правові норми, регулюючі відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Методологія дослідження визначається поставленими цілями і завданнями. У процесі дослідження застосовувалися такі загальні і приватні методи як: діалектичний (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація), порівняльно-правовий та системно-структурний.

Теоретичну основу дипломної роботи склали праці наступних радянських і сучасних юристів: М.Б. Дуденкова, Н....


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відрахування на державне соціальне страхування та обов'язкове страхуван ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві ...
  • Реферат на тему: Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  • Реферат на тему: Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення і обов'язко ...
  • Реферат на тему: Нормативне регулювання Формування, перестрахування та витраченного коштів Ф ...