Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Реферат Журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку

План


Вступ

. Історія розвитку форм бухгалтерського обліку

. Суть и! Застосування журнально-ордерної форми обліку

. Методика ведення журнально-ордерної форми обліку на підприємстві

Висновки

Список використаної літературиВступ


журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку на сегодня залішається однією з найпошіренішіх. Проти останнімі рокамі велика Кількість змін в обліку, пріпінення централізованого забезпечення бланками обліковіх регістрів, невідповідність змісту обліковіх регістрів сістемі запісів господарських операцій в них, яка Швидко змінюється, прізвелі до того, что рівень та ефективність! Застосування журнально-ордерної форми значний знизу. Цьом спріяло такоже Введення податкового обліку.

Практичне! застосування журнально-ордерної форми обліку в зв'язку з переходом на нову облікову політику НЕ розроблено и корективи не вносилися.

Із Впровадження в облікову практику нового Плану рахунків бухгалтерського обліку, де докорінно змінено его структуру и Зміст, использование старих обліковіх регістрів у нізці віпадків Взагалі Неможливо.

Отже, перед нами стоит нелегко Завдання Розглянуто журнально-ордерну форму обліку у всех ее різноманітніх аспектах.

Наша робота складається з вступления, трьох розділів, вісновків и списку використаної літератури.
. Історія розвитку форм бухгалтерського обліку


У условиях развития товарного виробництва вінікла Гостра потреба в обліку руху товарів, грошів, розрахунків. З РОЗВИТКУ торгівлі у Середземномор'я ї у 1 494 году італійський вчений-математик Лука Пачолі описавши у своїй работе Трактат про рахунки и записи форму бухгалтерського обліку, яка Складанний з взаємопов язаних обліковіх регістрів: пам ятної книги, журналу и головної книги. У пам ятну книгу запісувалісь господарські операции у момент їх Здійснення. ЦІ записи робілісь власником підприємства, або довіреною особою. Записи в Цій Книзі замінялі ведення первинних документів.

З пам'ятної книги господарські операции запісувалісь в журнал у хронологічному порядку з відміткою кореспондуючіх рахунків. Щоденно з журналу господарські операции запісувалі в Головну книгу за аналітичними рахунками. На підставі Головної книги періодічно, як правило, один раз на рік Складанний баланс. Цю форму називали староіталійською. Отже, в кінці XIV століття Лукою Пачолі Вперше Було описано КНИЖКОВА форму обліку. Вона задовольняла спожи купців и дрібніх товаровіробніків.

З РОЗВИТКУ промісловості, торгівлі, збільшенням кількості господарських операцій з ведення обліку не могла справити і один людина. Вінікає потреба розподілу праці и удосконалення діючої форми обліку. Більш Досконалий форму обліку описавши у +1688 году Ф. Чаратті. У літературі вона відома під Назв" Нова італійська форма обліку". Відрізняється ця форма від староіталійської тім. Що тут забезпечується відокремлення синтетичного и аналітичного обліку І вводяться первінні документи.

Кожна господарська операція оформлялася документами, Які реєструвалісь у хронологічному порядку у Журналі з відзначенням кореспондуючіх синтетичніше рахунків. Журнал новоіталійської форми відрізняється від попередня журналу тім. что записи в ньом проводяться на підставі документів и відміткою синтетичніше, а не аналітичних рахунків.

После запис у Журналі господарські операции заносилися у Головну книгу такоже по синтетичніше Рахунка. Одночасно на підставі первинних документів господарські операции записують в Допоміжні книги за аналітичними рахунками, Які відкріваються до шкірного синтетичного рахунка.

Щомісячно з Головної книги Складанний Оборотна відомість по Рахунка синтетичного обліку, а за Даними допоміжніх книг (відомостей) - оборотні відомість по Рахунка аналітичного обліку. Підсумки відомостей порівнювалісь для встановлення повнотіла запісів.

починаючих з XVIII століття ця форма становится основною в більшості розвинення стран и пізніше ее принципи побудова були покладені в основу Наступний форм бухгалтерського обліку, ее Основним недоліком булу наявність одного журналу, что Із збільшенням облікової РОБОТИ НЕ спріяло здійсненню розподілу праці.

Наступний більш досконалою є німецька форма обліку, ее Зміст Вперше охарактерізував в 1774 году Фрідріх Гельвіг. Важлива особлівістю цієї форми в порівнянні з Попередніми є ті. що тут в окремий РЕГІСТР віділена касова книга. Крім цього прогресивним є использование запісів, а не дублювання, так як запис у Ж...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку з використанням журнально-ордерної форми
  • Реферат на тему: Особливості меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: Відображення обліку операцій в банках на Рахунка бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Сутність і зміст податкового обліку та його відмінність від бухгалтерського ...