Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Особливості розвитку ринку банківських продуктів і послуг

Реферат Особливості розвитку ринку банківських продуктів і послуг

ВСТУП


Реагуючи на потреби ринку, пристосовуючись з сучасного життя, враховуючи нові явища в економіці, політиці, політичному устрої суспільства, банківська справа дає опис тієї технології, яка повинна використовуватися в конкретних економічних ситуаціях, на стадіях кризи або підйому, при стабільній або нестійкою обстановці.

Банківський продукт так само є що змінюються феноменом, і він нерозривно пов'язаний з банківською справою. У своєму розвитку банківський продукт змінив безліч форм. На сьогоднішній день існує безліч різноманітних продуктів.

Ефективна гнучка система банківських операцій з широкою клієнтурою може і повинна сприяти мобілізації внутрішніх заощаджень. Особливого значення набуває в цьому зв'язку гнучке банківське обслуговування, здатне реагувати на що формуються потреби змінюється економіки. Конкуренція на ринку банківських послуг також впливає на кількісні та якісні характеристики банківського обслуговування.

Обрана тема надзвичайно актуальна не тільки в світлі існуючих проблем обслуговування клієнтів, а й співзвучна загальносвітової проблемі недостатнього фінансування виробничого сектора економіки по ряду причин, розглянутих в роботі в рамках вивчення російського і зарубіжного досвіду подібних взаємин.

Мета даної роботи простежити розвиток банківського продукту, з'ясувати, які тенденції існують зараз, і що мається на увазі під сучасним банківським продуктом.

А для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступний ряд завдань:

розглянути теоретичні основи організації банківського продукту і банківської послуги;

провести аналіз банківських продуктів і послуг на прикладі ТОВ «Експобанк»

запропонувати рекомендації з розвитку банківських продуктів і послуг.

Об'єктом дослідження є ТОВ «Експобанк».

Предметом дослідження - є діяльність ТОВ «Експобанк» у створенні та просуванні банківських продуктів і послуг.

В основу даної дипломної роботи лягли положення, присвячені даній проблемі, які викладені в працях російських вчених, таких як: И.Т Балабанова, Є. Ф. Жуков, В. І. Колесников, О. І. Лаврушин, А.В. Молчанов, К. Г. Парфьонов, В.М Усоскин, В.Е Черкасов, Є.Б. Ширинська та ін. Їх, без жодного сумніву, можна назвати основоположниками сучасної вітчизняної банківської науки.

При написанні даної роботи були використані Федеральні Закони РФ і Постанови Уряду РФ, інструкції, положення та вказівки ЦБ РФ з досліджуваної проблеми, річні звіти ТОВ «Експобанк», статті у наукових журналах.

Методологічне обгрунтування полягає в тому, що в ході вирішення поставлених завдань дипломної роботи були використані наступні методи дослідження: аналіз і синтез, методи порівняння та узагальнення, метод класифікації, так само розрахунковий метод.

Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, список використаної літератури, додатки,


1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ


. 1 Поняття банківський продукт і банківська послуга


Протягом довгого часу визначення банківського продукту було темою для численних суперечок і полемік з причини відсутності чіткого формулювання даного поняття. Однак проаналізувавши ринок банківських продуктів, фахівці зуміли виділити головні складові елементи, які й лягли в основу поняття «банківський продукт».

Банківські продукти - це надається банком у певній послідовності взаємопов'язаний комплекс банківських послуг, спрямований на задоволення потреб клієнта банку.

В основі будь-якого банківського продукту лежить базовий елемент - технологія. Вона і визначає тип продукту банку. До технологій банківських продуктів можна віднести розрахункові банківські рахунки, депозитарні та ощадні рахунки, всі види кредитів (іпотечний кредит, споживчий, автокредити, експрес-кредити, овердрафти, факторинг, лізинг, кредитні лінії і т.д.).

Банківські продукти та послуги включають в себе і всілякі операції за картковими рахунками, тобто забезпечення доступу до грошових коштів клієнта за допомогою платіжних карток банків. Сьогодні продаж банківських продуктів майже завжди має на увазі продаж платіжних банківських карт (кредитні, дебетові пластикові карти). Вони стали універсальним інструментом дистанційного банківського обслуговування клієнтів: за допомогою платіжної картки здійснюються будь-які операції по рахунках клієнтів.

Крім того, тепер не обов'язково шукати банкомат або платіжний термінал. Такий новий банківський продукт як Інтерне...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження сучасного стану системи банківських продуктів і послуг Банку &q ...
  • Реферат на тему: Особливості підвищення продажів банківських послуг на основі вдосконалення ...
  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження ринку банківських послуг м Краснодар
  • Реферат на тему: Аналіз ринку банківських послуг
  • Реферат на тему: Особливості розвитку сектора банківських послуг в Республіці Білорусь