Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Поняття, види й значення помилки в кримінальному праві

Реферат Поняття, види й значення помилки в кримінальному праві

Недержавні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

Байкальський ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА кримінально-правових дисциплін
ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ЗНАЧЕННЯ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Виконала:

Ерілова Олена Геннадіївна

Улан-УдеЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

1.1 Становлення і розвиток наукових поглядів на проблему помилки в науці кримінального права

1.2 Поняття помилок у російському кримінальному праві і їх класифікація

ГЛАВА II. ЮРИДИЧНА ПОМИЛКА: ВИДИ ТА ВПЛИВ НА КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

.1 Юридична помилка щодо злочинності діяння

.2 Юридична помилка щодо кваліфікації діяння і можливого покарання

ГЛАВА III. Фактичні помилки: ВИДИ, кримінально-правове значення, ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ

.1 Фактична помилка в об'єкті злочину

.2 Фактична помилка в ознаках об'єктивної сторони складу злочину

.3 Фактична помилка в кваліфікуючих ознаках складу злочину

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

помилка злочинність покарання діяння


ВСТУП


Кримінальне право як сукупність юридичних норм, що встановлюють злочинність і караність діянь, є нормативною базою для боротьби зі злочинами. Безсумнівно, що успішне вирішення цієї проблеми залежить від правильного застосування кримінально-правових норм на підставі серйозного дослідження та оцінки всіх ознак вчиненого особою злочинного діяння.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Конституції Російської Федерації [1, С.17] кожен обвинувачуваний у скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду raquo ;. Частина 1 ст. 5 Кримінального кодексу Російської Федерації 1996 р [2] (далі по тексту - КК РФ) встановлює кримінальну відповідальність особи тільки за ті діяння і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Це означає, що кримінальна відповідальність за невинне (випадкове) заподіяння шкоди не допускається.

У кожному скоєному злочині вина носить індивідуальний характер, дозволяючи досліджувати особливості психічного ставлення особи до скоєного суспільно небезпечного діяння і шкідливих наслідків. У цьому зв'язку важливого значення набуває дослідження питання про кримінально-правову помилку, коли особа невірно оцінює юридичні або фактичні обставини вчиненого діяння. Помилка особи при вчиненні нею злочину впливає на зміст, форму, ступінь і обсяг провини. У силу цього вона визначає межі суб'єктивного зобов'язання при розгляді кожної кримінальної справи, вона визначає кваліфікацію скоєного, застосування багатьох інститутів кримінального права, межі кримінальної відповідальності і покарання.

У КК РФ спеціальних норм, присвячених кримінально-правовим помилкам, не міститься. Відсутність чіткого і несуперечливого визначення поняття помилки і спеціальних норм про помилки викликає у правозастосовчій діяльності серйозні труднощі при кваліфікації діяння особи в умовах здійснення помилки. Безліч різних, часом діаметрально протилежних, думок серед фахівців щодо кримінально-правової характеристики діяння особи, вчиненого в умовах помилки, тягнуть його невірну юридичну оцінку, що не може не позначитися на кримінальної відповідальності в цілому.

Вищесказане підтверджує актуальність теми, необхідність її спеціального вивчення і розробки на цій основі теоретичних положень і практичних рекомендацій для правоохоронних органів. Розкриття змісту помилки, її причин і витоків повинно також сприяти подальшому зміцненню законності і правопорядку, посилення охорони інтересів особистості.

Метою цього дослідження є комплексне дослідження інституту помилки суб'єкта в сучасному кримінальному праві і розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, спрямованих на нормативне закріплення правил кваліфікації діяння, вчиненого в умовах помилки.

Зміст зазначеної мети зумовлює наступні завдання дослідження:

) простежити історію становлення та розвитку наукових поглядів на проблему помилки в кримінальному праві;

) розкрити поняття помилки в російському кримінальному праві;

) провести порівняльний аналіз доктринальних поглядів на проблеми класифіка...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Експертні помилки в контексті загального поняття терміну "Помилка" ...
  • Реферат на тему: Виняток злочинності діяння у зв'язку з перебуванням особи серед співуча ...
  • Реферат на тему: Поняття злочину в кримінальному праві
  • Реферат на тему: Види покарання в сучасному російському кримінальному праві
  • Реферат на тему: Об'єкти кримінально-правового відносини, породжуваного вчиненням суспіл ...