Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Дослідження принципу роботи постійних запам'ятовуючих пристроїв

Реферат Дослідження принципу роботи постійних запам'ятовуючих пристроїв

Міністерство освіти ПМР

ГОУ «Тираспольський Технікум Інформатики та Права»

Відділення Інформаційних технологій та економічних дисциплін
Дипломна робота

Дослідження принципу роботи постійних запам'ятовуючих пристроїв
Виконавець:

Гонтарюк Дмитро Олександрович, гр. 414

Спеціальність: ТОСВТ

Керівник:

викладач відділення ІТ

Петрова Юлія Володимирівна
г. Тирасполь


Зміст


Введення

Технічна частина

.1 Аналітичний огляд на тему

.1.1 Види ПЗУ та їх характеристики

.1.2 Принцип роботи і будова ПЗУ

.1.3 Огляд мікросхем ПЗУ

.1.4 Застосування ПЗУ

Практична частина

.1 Дослідження принципу роботи ПЗУ за допомогою програми Eltctronics WorkBench

.2 Вибір схеми для дослідження ПЗУ

.3 Опис мікросхеми К155РЕ3

.4 Структурна схема стенду для вивчення принципу роботи ПЗУ

.5 Виготовлення стенду

.6 Принцип роботи стенду

Список літератури


Введення


Розвиток електронної обчислювальної техніки, та інформатики і застосування їх засобів і методів в народному господарстві, наукових дослідженнях, освіті та інших сферах людської діяльності є в даний час пріоритетним напрямком науково-технічного прогресу. Це призводить до необхідності широкої підготовки фахівців з електронним обчислювальним машинам, систем та мереж, програмного забезпечення та прикладної математики, автоматизованим системам обробки даних і управління та інших напрямках, пов'язаним з інтенсивним використанням обчислювальної техніки. Усім цим фахівцям необхідні досить глибокі знання принципів побудови і функціонування сучасних ЕОМ, комплексів, систем і мереж, мікропроцесорних засобів, персональних комп'ютерів. Такі знання потрібні не тільки фахівцям різних областей обчислювальної техніки, а й особам, пов'язаним зі створенням програмного забезпечення і застосуванням ЕОМ в різних областях, що визначається тісною взаємодією апаратурних і програмних засобів в ЕОМ, тенденцією апаратурною реалізації системних і спеціалізованих програмних продуктів, що дозволяє досягти збільшення продуктивності, надійності, функціональної гнучкості, більшої пристосованості обчислювальних машин і систем до експлуатаційному обслуговуванню.

В останні роки світ електронних обчислювальних машин значно розширився - в ньому поряд з машинами загального призначення зайняли велике місце супер-ЕОМ, малі ЕОМ і особливо мікропроцесори і мікро-ЕОМ, персональні комп'ютери.

Інформація яка передається між вузлами комп'ютера або зберігається в ньому, ні яким чином не повинна змінюватися, для це існують, або апаратні, або програмні засоби контролю та діагностики.

Для зберігання 1 біта інформації може бути використаний тригер. Набір тригерів утворює регістрове запам'ятовуючий пристрій. Випускаються промисловістю мікросхеми пам'яті можна класифікувати за різними ознаками. За функціональним призначенням мікросхеми пам'яті підрозділяють на мікросхеми постійних запам'ятовуючих пристроїв (ПЗУ) і мікросхеми оперативних запам'ятовуючих пристроїв (ОЗУ). Постійні запам'ятовуючі пристрої працюють в режимах зберігання та зчитування інформації. ОЗУ працюють в режимах запису, зберігання та зчитування інформації. ОЗУ застосовуються для зберігання кодів виконуваних програм і проміжних результатів обробки інформації.

1. Технічна частина


. 1 Аналітичний огляд на тему

запам'ятовує пристрій мікросхема

1.1.1 Види ПЗУ та їх характеристики

Дуже часто в різних застосуваннях вимагається зберігання інформації, яка не змінюється в процесі експлуатації пристрою. Це така інформація як програми в мікроконтролерах, початкові завантажувачі (BIOS) в комп'ютерах, таблиці коефіцієнтів цифрових фільтрів в сигнальних процесорах, DDC lt; # 321 src= doc_zip1.jpg / gt;

Малюнок 1. Схема постійного пам'яті (ПЗУ), побудована на мультиплексоре

У цій схемі побудовано постійний запам'ятовуючий пристрій на вісім однорозрядних осередків. Запам'ятовування конкретного біта в однорозрядна осередок виробляється запаюванням дроти до джерела живлення (запис одиниці) або запаюванням дроти до корпусу (запис нуля). На принципових схемах такий пристрій позначається як показано на малюнку 2.


Малюнок 2. Позначення постійного пам'...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Класифікація запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера. Поняття інформа ...
  • Реферат на тему: Розробка навчального стенду &Пристрій і принцип роботи принтера& як засіб п ...
  • Реферат на тему: Організація зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв
  • Реферат на тему: Психологічні аспекти сприйняття, запам'ятовування і відтворення інформа ...
  • Реферат на тему: Особливості запам'ятовування дітей дошкільного віку в різних видах діял ...