Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення і обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Реферат Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення і обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

тегорію разом з фінансами і кредитом, що має ряд притаманних їй особливостей.

По-перше, страхові фонди утворюються виключно на основі грошових перерозподільних відносин, обумовлених наявністю страхового випадку, здатного завдати матеріальної чи інший збиток.

По-друге, для страхування характерна замкнута розкладка збитку, пов'язана з солідарною відповідальністю страхувальників - учасників страхового фонду - за збиток.

По-третє, страхування передбачає перерозподіл або вирівнювання збитку по території і в часі.

По-четверте, у страхуванні відбувається поєднання індивідуальних і групових інтересів страхувальників.

По-п'яте, для страхування характерна повернення мобілізованих до страхового фонду страхових платежів. Види особистого страхування: страхування на дожиття, пенсійне страхування та інші мають накопичувальний характер, що зближує в цьому відношенні банківську і страхову діяльність.

По-шосте, страхування передбачає еквівалентність відносин страхувальника і страховика, самоокупність страхової діяльності в умовах ринкової економіки [12, с. 8].

Страхування відіграє провідну роль у компенсації збитків, і потреба в ньому зростає разом з розвитком економіки і цивілізації суспільних відносин. Страхування гарантує від випадкових ризиків майнові інтереси громадян і підприємств, забезпечує безперервність суспільного відтворення.

Розвинена система страхування звільняє державу від додаткових фінансових витрат, викликаних відбулися несприятливими подіями, необхідність компенсації яких в іншому випадку лягла б на державу.

Страхування виконує інноваційну функцію, сприяючи розвитку технічного прогресу і впровадженню нових технологій шляхом компенсації пов'язаних з цим ризиків.

Концентруючи величезні фінансові ресурси, страхування є одним з найбільш значних джерел інвестиційних вкладень, що сприяє, у свою чергу, розвитку виробництва та економіки.

Функція соціального захисту населення реалізується шляхом створення і функціонування спеціальних страхових фондів, що формуються на рівні держави.

У Республіці Білорусь відповідно до Положення про страхову діяльність здійснюються:

1. Наступні види обов'язкового страхування:

- обов'язкове страхування будівель, що належать громадянам;

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності перевізника перед пасажирами;

- обов'язкове медичне страхування іноземних громадян та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають або тимчасово проживають в Республіці Білорусь;

- обов'язкове страхування відповідальності комерційних організацій, що здійснюють ріелтерську діяльність, за заподіяння шкоди у зв'язку з її здійсненням;

- обов'язкове страхування з державною підтримкою врожаю сільськогосподарських культур, худоби та птиці;

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності тимчасових (антикризових) керуючих у провадженні у справі про економічну неспроможність (банкрутство);

- обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- обов'язкове державне страхування (передбачене в законодавстві обов'язкове страхування життя, здоров'я та (або) майна громадян за рахунок коштів відповідного бюджету);

- інші види страхування, визначені в актах Президента Республіки Білорусь або законах.

2. Види добровільного страхування відповідно до правил страхування, затвердженими страховиком або об'єднанням страховиків і погодженими з Міністерством фінансів, включаючи:

- Страхування, що відноситься до страхування життя, у тому числі страхування: життя (тільки на випадок смерті або досягнення певного віку застрахованою особою, а також страхування життя з умовою періодичних страхових виплат (ренти). Додатково в договорі добровільного страхування життя може бути передбачено страхування на випадок заподіяння шкоди життю або здоров'ю застрахованої особи в результаті нещасного випадку, включаючи випадки втрати працездатності та отримання інвалідності, а також настання в житті застрахованої особи іншого передбаченого в договорі страхового випадку); додаткової пенсії;

- Страхування, що не відноситься до страхування життя, у тому числі страхування: від нещасних випадків; від нещасних випадків і хвороб на час поїздки за кордон; медичних витрат; майна юридичної особи; майна громадян; вантажів; будівельно-монтаж...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відрахування на державне соціальне страхування та обов'язкове страхуван ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове медичне страхування - складова частина державного соціально ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортн ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотрансп ...