Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення і обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Реферат Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення і обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

ВСТУП


Тема курсової роботи «Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення і обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» є актуальною і сучасною, так як наявність соціального захисту населення характерно практично для всіх країн.

Страхування в Республіці Білорусь, як і вся економічна система, знаходиться у стані реформування. Страхування - це розвивається галузь, яка спирається на величезний, практично неосвоєний ринок, що має в Республіці Білорусь велике майбутнє. Підставою для такого прогнозу є те, що в багатьох розвинених країнах світу страхові компанії за своїми розмірами концентрируемая в них капіталу стоять нарівні з банками і є важливою галуззю фінансового сектора економіки.

Сучасний етап становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки Республіки Білорусь вимагає створення дієвого механізму формування страхових внесків до Фонду соціального захисту населення, що дає можливість працівникам організацій в майбутньому бути матеріально забезпеченими.

Соціальний захист населення виражається в тому, що держава гарантує своїм громадянам матеріальну підтримку при втраті ними працездатності в результаті старості, інвалідності, втраті годувальника, при народженні дитини, доглядом за дітьми віком до трьох років, та інших випадків передбачених законодавством Республіки Білорусь. Всі вони фінансуються з відповідних фондів соціального забезпечення.

В даний час фахівці оцінюють охоплення страхового ринку Республіці Білорусь в межах 10%, що дозволяє говорити про значне поле діяльності для страховика. Можливість управляти страховим портфелем і забезпечити його збалансованість - все це становить велику значимість для подальшого розвитку страхового ринку Республіки Білорусь.

Метою роботи є облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення і обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

У відповідності з метою роботи були поставлені такі основні завдання дослідження:

. Розкрити економічну сутність страхування.

. Розглянути, провести і проаналізувати облік розрахунків по страхуванню і забезпечення в Республіці Білорусь.

Об'єктом дослідження є страхування як відносини, що виникають у процесі формування страхових фондів.

Предметом дослідження є відносини і процеси, спрямовані на вдосконалення страхування в системі економічних відносин.

Методологічною базою дослідження є діалектичний метод пізнання та системного підходу, що розкривають можливості вивчення економічних явищ у їх розвитку, взаємозв'язку і взаємозумовленості.

У роботі застосовувалися методи дослідження: загальнонаукові методи; методи аналізу і синтезу; методи експертних оцінок.

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, що стосуються предмета дослідження, публікації у вітчизняній і зарубіжній періодичній пресі. У роботі використані законодавчі та нормативні акти по страхуванню, інструктивні матеріали фінансових відомств.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ


1.1 Види і призначення страхування, їх коротка характеристика


За своєю суттю страхування - це система економічних відносин, що включає сукупність форм і методів створення спеціального фонду коштів і його використання для відшкодування збитку від несприятливих випадкових явищ, а також для надання громадянам та їх сім'ям допомоги при настанні різних подій у їхньому житті: дожиття до певного віку, втрати працездатності і т.д. [12, c. 5].

Чинним законодавством страхування визначається як система відносин «по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, формованих з сплачуваних ними страхових внесків (страхових премій)».

У страхуванні як у двосторонньому процесі в обов'язковому порядку беруть участь дві сторони: страховик і страхувальник.

Страховик - це юридична особа будь-якої організаційно-правої форми, створене для здійснення страхової діяльності та отримало відповідну ліцензію. Предметом безпосередньої діяльності страховиків не можуть бути виробнича, торгово-посередницька та банківська діяльність.

Страхувальник - це юридична або дієздатна фізична особа, що уклала зі страховиком договір страхування або є страхувальником в силу закону [16, с. 87].

Об'єктивний характер процесу страхування виділяє його в самостійну фінансову ка...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відрахування на державне соціальне страхування та обов'язкове страхуван ...
  • Реферат на тему: Проблеми реалізації права обов'язкового соціального страхування від нещ ...
  • Реферат на тему: Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві ...
  • Реферат на тему: Добровільне страхування від нещасних випадків і захворювань в Республіці Бі ...
  • Реферат на тему: Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань